Asfalteringsarbeten

Under hösten genomförs flera asfalteringsarbeten i våra bostadsområden. Vallen i Skänninge har precis färdigställts med asfalterade och breddade gångvägar samt garagenedfarter som även fått nya brunnar för vattenavrinningen. Vi förbereder just nu för asfaltering av innergårdar på Västra Lundby där asfalteringen färdigställs i början på december samt vid infartsvägen till Skattegårdsgatan. Parkeringen vid ICA asfalteras på natten mellan torsdag den 25 november och fredagen då det är parkeringsförbud.

killar som lägger asfalt i Skänninge