I och med ett systembyte kommer inga nya lägenheter publiceras på vår hemsida. 15 december är vårt nya system igång och då kommer vi succesivt börja publicera lediga lägenheter igen.

Så här söker du lägenhet – uthyrningsprocess

1. Publicering av lediga lägenheter

Alla våra lediga bostäder förmedlas här via vår hemsida, www.mjolbybostad.se. När vi får in en ledig lägenhet publiceras den på hemsidan oavsett veckodag, men vanligtvis vardagar. Vi har två sätt att förmedla lägenheter på, det ena kallar vi ’Torget’ och det andra ’Direkt’.

Torget

Här tar vi hänsyn till de som står i kö och därmed har köpoäng. Lägenheterna på Torget presenteras i ca fem dagar. Efter anmälningstidens slut kommer de fem personer som har flest poäng att erbjudas visning av lägenhet. Det är köpoängen som styr vilken plats man får på den specifika lägenheten. Det innebär alltså att den som har högst poäng är först och aktuell för lägenheten, förutsatt att personen uppfyller de riktlinjer vi har för vår uthyrning. De allra flesta av våra lediga lägenheter hyrs ut efter just köpoäng och har marknadsplats ’Torget’.

Direkt

På ’direkt’-lägenheter är det först till kvarn som gäller och här spelar alltså inte köpoängen någon roll. Den som gör intresseanmälan först är också först på lägenheten. Om personen som är först är godkänd enligt våra grundkrav kontaktar vi personen och erbjuder visning. Lägenheter som släpps på marknadsplats ’direkt’ publiceras alltid vardagar kl. 10.00 och finns öppna för intresseanmälan under den dagen som lägenheten släpps.

När du har lämnat en intresseanmälan på en ledig bostad och du får erbjudande om visning på den så är det ett meddelande som skickas automatiskt. Det betyder att du kan få erbjudande om bostad innan vi har hunnit kontrollera om du som sökande är godkänd enligt våra grundkrav eller inte.

2. Intresseanmälan

De lägenheter som finns publicerade på vår hemsida är öppna för intresseanmälan under ca 5 dagar. På sidan där du kan se den lediga lägenheten presenteras alltid hur många personer som just då har sökt lägenheten samt hur många poäng som den person som är på plats nummer fem har. Det är viktigt att komma ihåg att antalet köpoäng som krävs för att bli topp fem och få chansen att gå på visning kan förändras under hela intresseperioden om fler med många köpoäng anmäler sig. Vi väljer att visa köpoängen för plats fem för att du som sökande ska kunna få en uppfattning om din egen möjlighet att hyra just den specifika lägenheten. Kom ihåg att du måste ha en registrerad intresseanmälan för att få titta på lägenheten, det vill säga vi visar inte våra lediga lägenheter förrän intresseperioden har passerat och dina köpoäng är tillräckligt höga för ett erbjudande på den.

3. Erbjudande om bostad

När intresseperioden har tagit slut börjar visningsperioden av lägenheten och det är då de fem med högst köpoäng av de som anmält sig får ett erbjudande om visning. Detta skickas ut enligt den kontaktväg som du själv valt, antingen via e-post eller brev. Får du ett erbjudande om bostad, som utskicket kallas, så innebär det alltså att du är en av fem personer som nu har ca en vecka på er att titta på lägenheten. Visningsuppgifterna står med i själva erbjudandet och vanligtvis är det personen som ska flytta från lägenheten som också visar den. Det är ditt ansvar som sökande att ta kontakt med den person som visar lägenheten och boka en visningstid men den befintliga hyresgästen måste vara behjälplig med att visa lägenheten. I vissa fall visas lägenheten av bobutiken och då sker visningen gemensamt med de andra som också fått erbjudande om visning. Vilket datum och vilken visningstid som gäller framgår tydligt i erbjudandet som skickas via e-post eller brev.

I erbjudandet står det när sista svarsdagen är och det är senast då som vi behöver veta om du fortfarande är intresserad av lägenheten eller inte. Beskedet mejlar du till oss på bobutik@mjolbybostad.se eller lämnar till bobutiken via telefon eller besök. Om du inte hör av dig med besked räknas ditt uteblivna svar som ett nej. Om du blir erbjuden visning av lägenheter men inte svarar alls sammanlagt tre gånger under ett år spärras du från att söka lägenhet. Spärren sköts automatiskt av uthyrningssystemet och för att ta bort den måste du kontakta bobutiken.

Du får högst ha tre erbjudanden samtidigt. Når du maxgränsen på tre erbjudanden skickar vi inte fler erbjudanden, vilket betyder att du måste tacka nej till något för att kunna få fler. Detta innebär vilket alltså att du som sökande måste vara uppmärksam på att du verkligen är intresserad av de lägenheter som du söker för att kunna få erbjudanden på de lägenheter som passar dig.

4. Tilldelning av lägenhet

De personer som har tackat ja till erbjudandet om visning, varit och tittat på lägenheten och lämnat besked om att de fortfarande är intresserade av lägenheten senast sista svarsdag är också de personer som är aktuella för tilldelning av lägenheten. Efter att sista svarsdag har passerat tittar bobutiken på vem av de som valt att tacka ja till bostaden som har högst köpoäng. Den som har högst köpoäng och som uppfyller Bostadsbolagets grundkrav för att få hyra bostad tilldelas lägenheten. När man skriver kontrakt på en lägenhet nollställs dina poäng och nytt startdatum för köpoängen blir istället inflyttningsdatumet för den nya lägenheten. Skulle den som är först istället välja att tacka nej går vi vidare på listan till den som är näst på tur. Om alla fem tackar nej erbjuds de nästkommande fem på listan över intresseanmälningar visning av lägenheten.

När vi tilldelar lägenheter ringer eller mejlar någon från bobutiken den person som står för ansökan och erbjuder tid för kontraktsskrivning. Du som sökande har ansvar för att dina kontaktuppgifter stämmer och skulle vi inte få kontakt med dig via de uppgifter du själv fyllt i enligt din sökprofil kontaktar Bostadsbolaget istället nästa person i kön.

När du har skrivit kontrakt på en lägenhet blir du spärrad under sex månader från att söka ny bostad hos oss. Men under den här perioden kan du ändå aktivera dig i vår kö igen och på så sätt samla nya köpoäng.

Ungt par i sin lägenhet