Fordonsplats

På Bostadsbolagets områden har vi två olika typer av parkeringsalternativ. Några av våra områden har 24-timmarsparkering för boende och besökare medan andra har områdesparkering. På 24-timmarsparkering gäller regeln att du får parkera max ett dygn under måndag till fredag. På lördagar, söndagar, helgdagar och dag före helgdagar får du parkera under obegränsad tid. För de områden som har områdesparkering gäller istället att du som hyresgäst köper ett parkeringstillstånd månadsvis för att parkera på ditt område.

Här kan du läsa mer om parkering på våra områden och var vi har laddplatser för elbilar.

Vill du hyra egen numrerad plats eller garage?

För att kunna hyra antingen en egen parkeringsplats eller garage måste du stå i vår kö för fordonsplats. Du kan ställa dig i kö när du bor hos oss eller har skrivit under ett lägenhetsavtal. I första hand tilldelar vi våra lediga fordonsplatser efter köpoäng och det fungerar precis likadant som när du söker lägenhet – du får alltså ett poäng per dag sedan du aktiverade dig i kön.

Alla våra lediga fordonsplatser finns på vår hemsida under sök ledigt. I sökfiltreringen väljer du fordonsplats under objektstyp och sedan klickar du på sök för att få upp alla våra lediga objekt. Kom ihåg att du endast kan söka fordonsplats i det område du bor och att du kan hyra max två fordonsplatser samtidigt.

Sök lediga fordonsplatser här.

Garagelänga