Mötesplatser för äldre

Mötesplatser i Mjölby och nu även i Skänninge

Även hyresgäster som inte bor på något av våra trygghetsboende ska självklart ha möjlighet till sociala aktiviteter och möten med andra. Detta kan ske på våra mötesplatser för seniorer som finns på två ställen i Mjölby – Tunet (Högliden 9) och Zenit (Fabriksgatan 3 E) och på vår nyöppnade mötesplats på Mjölbygatan 30 i Skänninge (vid vårdcentralen).

Till dessa mötesplatser är alla som vill och är över 65 år välkomna för att umgås. Tanken är att verksamheten ska styras av deltagarnas intressen och det finns en ansvarig personal från kommunen på plats som hjälper till med samordning och aktiviteter.

Aktuell information hittar du på Mjölby kommuns hemsida

Mötesplats zenit på fabriksgatan