Byggstart i Skänninge

Bostadsbolaget bygger 19 lägenheter i Skänninge
Bostadsbolaget bygger nytt i Skänninge, för första gången på fyrtio år. En nedlagd livsmedelsbutik rivs och ger plats för ett hyreshus med 19 lägenheter.
-Mjölby växer åt alla håll och vi vill erbjuda ett varierat utbud av attraktiva bostäder i kommunens alla orter, säger vd Torbjörn Olsson.

Bostadsbolaget köpte tomten Holmen 5 för tre år sedan, med avsikten att ersätta den befintliga butiksfastigheten med nya bostäder.
-Tomten har en bra placering i anslutning till våra äldre fastigheter på Lilla Vallgatan. Vi river nu den gamla butikslokalen och bygger upp ett helt nytt hyreshus i fyra våningar, berättar projektingenjör Martin Johansson.

Hus i park
Huset kommer att omges av en nyanlagd parkmiljö med mycket grönska, och ge ett lummigt intryck i kvarteret. Lägenheterna utformas som lite mindre ettor, tvåor och treor. Alla utom de tre ettorna, får inglasad balkong. Huset kommer att ha hiss.
-Det råder brist på lägenheter med hiss i Skänninge. Vi gissar att de nya lägenheterna kan bli intressanta för dem som till exempel sålt sitt hus och vill bo enkelt, bekvämt och centralt, med närhet till butiker och service, säger Martin.

Utmaning i medeltida kvarter
Utbyggnaden av dubbelspåret 2013, mellan Mjölby och Motala, har gynnat Skänninges utveckling.
-Där tåget stannar är det lätt att bo. Vår senaste nyproduktion i Skänninge gjordes i slutet av 1980-talet. Det känns kul att det åter är läge att bygga nytt i Skänninge, säger Torbjörn.
Att producera nya hus i en medeltida stadskärna innebär en del utmaningar. Arkeologiska förundersökningar har gjorts och resultatet från dem har styrt projektet.
-Vi får till exempel bara gräva till ett visst djup i marken och måste uppföra den nya byggnaden på exakt samma yta som den tidigare butiksgrunden hade, säger Martin.
Dessutom ska gestaltningen av den nybyggda huskroppen anpassas till den äldre stadskaraktär som råder i Skänninge.
-Fasad och husdetaljer formges så att huset smälter in fint i området, säger Martin.

Ökat tryck på bostäder
Kommunstyrelsens ordförande, Cecilia Burenby (S) framhåller att det händer mycket positivt i Skänninge just nu, som ökar efterfrågan på bostäder.
-Vi vill se tillväxt i hela kommunen. Det är verkligen roligt att Bostadsbolaget går före och visar på initiativkraft, genom att bygga flerfamiljshus i Skänninge, vilket inte gjorts på länge. Som kommun vill vi se så många alternativa boendeformer som möjligt, även i Skänninge. Vi märker av ett ökat tryck på bostadsmarknaden. Kommunens senast framtagna villatomter i Skänninge gick till exempel åt på en vecka. Skänninge är inte bara en ort med unik historisk karaktär utan också en levande ort som lockar familjer, inte minst tack vare de goda pendlingsmöjligheterna, säger hon.

Enligt Bostadsbolagets produktionsplan kommer de första hyresgästerna att kunna flytta in under 2024.

Fakta Holmen 5 i Skänninge

  • Består av ett flerfamiljshus i fyra våningar, med hiss. Fristående förråd med sedumtak (tak med fetbladsväxter som bland annat bidrar till att sänka koldioxidhalten i luften). Lågenergihus.
  • 3 st 1 rok: 38 kvm, 8 st 2 rok: 57 kvm, 8 st 3 rok: 68 kvm.
  • Laddning för elbil på fyra parkeringsplatser.
  • ”Hus i park”, vilket innebär att huset omges av en parkmiljö, med grönytor, buskar, planteringar och sittplatser.
  • Lägenheterna är genomgående ljusa och öppna, med diskmaskin och tvättmaskin som standard.
  • Hyran för en tvåa kommer att ligga på ungefär 7 000 kronor i månaden.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Olsson, vd Bostadsbolaget i Mjölby torbjorn.olsson@mjolbybostad.se Telefon: 0142-85460

Martin Johansson, projektingenjör, Bostadsbolaget i Mjölby, martin.johansson@mjolbybostad.se Telefon: 0142-83014