I och med ett systembyte kommer inga nya lägenheter publiceras på vår hemsida. 15 december är vårt nya system igång och då kommer vi succesivt börja publicera lediga lägenheter igen.

Dina tankar om hur du trivs är viktiga!

Vad händer här då? Jo, på Vintergatan ska våra hyresgäster få en ny uteplats! Arbetet är i full gång och vi hoppas att den snart kommer kunna användas.

Vartannat år skickar vi ut en hyresgästenkät till våra hyresgäster och alla svar är viktiga för oss att ta del av. Hur trivs du som bor hos oss? Vad fungerar bra och vad skulle du vilja att vi satsade på? Att det byggs en uteplats på Vintergatan beror på att hyresgästerna där saknade möjligheten att kunna sitta ute och grilla – till sommaren kommer det alltså att vara möjligt!

I slutet av augusti är det dags för nästa hyresgästenkät. Hjälp oss göra din boendemiljö så bra som möjligt – svara på enkäten och skicka den till oss!