Försenad hyresavi

Tyvärr är hyresaviseringen för juli lite försenad på grund av MSE:s systemskifte som medfört att vi inte fått filer på energiförbrukningen. Vi skickar ut avierna så snart vi kan.

Kvinna sitter framför sin laptop och pratar i telefonen