Har jag rätt till statens elstöd?

Du som bor hos oss och har ett eget elavtal kan få del av statens elstöd.

Bor du på Trojenborgsstigen i Skänninge, Brädgårdsvägen/Magasinsvägen 4-8 i Mantorp eller på Hövitsmannen i Mjölby ser det lite annorlunda ut. I dessa tre fastigheter debiteras du för din elförbrukning, så kallad individuell mätning, genom oss. Den fasta abonnemangsavgiften för elnätet ingår alltså i hyran.

Tidigare år har vi haft rörligt elpris och arbetat enligt en modell där du har betalat för elen baserat på elpriset föregående år. Från och med 2023 har vi istället ett fast elpris vilket gör att vi med hjälp av individuell mätning debiterar dig för din faktiska förbrukning.

Under 2022 betalade du som bor på någon av ovan adresser 1,46 kr/kWh. Vår kostnad för samma period var 2.59 kr/kWh. Men vad betyder det? Jo, det betyder att du under 2022 betalat lägre för din elförbrukning än om du haft ett rörligt elpris.

För hela 2023 har Bostadsbolagets upphandlat ett fast elpris på 1,16 kr/kWh (exklusive moms). Viktigt att tänka på är att det tillkommer en peng för rörlig nätavgift, skatt och moms, vilket gör att summan landar på totalt 2,34 kr/kWh. Och 2,34 kr/kWh är den summa du betalar enligt överenskommelsen med Hyresgästföreningen.

Det är fortfarande inte klart vilket elstöd Bostadsbolaget kan söka. Blir det aktuellt kommer vi undersöka det vidare.

 

Anders Loinder, Fastighetschef

två tonåringar som sitter i en soffa