Hyresförhandlingar för 2024 pågår

Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen påbörjade hyresförhandlingarna i höstas men har inte kommit överens lokalt. Det innebär att vi nu tar hjälp av Hyresmarknadskommittén för att kunna slutföra förhandlingarna.

– Förra årets hyresförhandlingar slutade med en höjning på 4,2 procent lokalt. Vi måste förberedda oss på ännu högre höjning inför 2024, säger Bostadsbolagets VD Torbjörn Olsson i senaste numret av vår hyresgästtidning På Tapeten.

När får jag veta vad hyran blir?
Vi vet ännu inte när förhandlingarna blir klara, men när vi vet kommer vi att informera om det. Om förhandlingarna drar ut på tiden kan höjningen ske retroaktivt. Då kan du få flera månaders höjningar på samma hyresavi, vilket kan vara bra att tänka på.

Hur vet jag vad den nya hyran blir?
Du får information om din nya hyra när förhandlingarna är klara. Vi kommer meddela dig via hemsidan och på Mina sidor.

Varför måste hyran förhandlas varje år?
Bostadsbolaget begär en förhandling om justering av hyran varje år. Vi förhandlar för att Bostadsbolagets kostnader generellt sett ökar varje år, precis som hos de flesta företag och samhället i stort. Det är kostnadsökningar gällande räntor men även gällande drift och skötsel av våra fastigheter, som för till exempel el, vatten, fjärrvärme och avfallshantering. Vi är också just nu inne i en väldigt speciell tid där inflationen och många kostnader ökar för oss och för alla i samhället. Detta påverkar nivån på hyresjusteringen.

Vad påverkar hyran?
För att komma fram till vilken nivå hyran ska justeras med har organisationerna Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen tagit fram en modell. Den årliga hyresförhandlingen baseras enligt modellen på fem faktorer, som speglar den allmänna, ekonomiska utvecklingen och som samtidigt är relevant för hyresrättens utveckling.

De fem faktorerna är:

  • Kostnader för förvaltning och underhåll
  • Kostnader för kommunala taxor och avgifter exempelvis vatten, el, värme och avfall.
  • Räntekostnader
  • Konsumentpriser
  • Ekonomisk tillväxt

Utöver detta tar vi hänsyn till olika lokala förutsättningar och hyresgästintresset.

Så snart vi är överens om hyrorna för 2024 kommer vi att meddela dem.

cylkar parkerade framför ett hus