Hyresförhandlingarna är inledda

Bostadsbolaget har i dagarna inlett hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen och arbetar för att bli klara inom tre månader.

För Bostadsbolaget är det viktigt att våra fastigheter är attraktiva och att våra hyresgäster trivs hos oss. Den största delen av våra fastigheter byggdes under 1960–1970-talen vilket innebär att de börjar bli gamla. Under årens lopp slits det på vattenledningar och rör vilket kan ställa till med stora problem för den hyresgäst som blir drabbad av det. En vattenskada för att ett rör har spruckit har en återställningstid på cirka sex veckor och påverkar givetvis den som blir drabbad. Vi har idag vattenskador för cirka fem miljoner kronor om året – pengar som vi hellre skulle vilja använda till förebyggande underhåll, till exempel genom att byta vattenledningar i våra äldre hus – vilket under de senaste åren har varit ett stort renoveringsprojekt på Västra Lundby i Mjölby.

Största delen i vår hyreshöjning går till ökade driftkostnader varje år, det vill säga skatter, löner, övriga taxor och köpta tjänster där priset stiger. För att underhålla våra fastigheter och kunna arbeta mer förebyggande behöver vi mer pengar. Jämfört med andra allmännyttiga* bostadsbolag arbetar vi effektivt, men i dagsläget räcker inte det. Bostadsbolaget i Mjölby har inte bara har ett äldre bestånd än många andra bostadsbolag i allmännyttan, vi har dessutom lägre hyror. Alla hyror sammantaget under ett år innebär att vi ligger cirka 20 miljoner lägre än jämförbara bostadsbolag. Vi vill att våra hyreshöjningar ska vara måttliga och det innebär att vi måste höja hyran något varje år.

 

Mjölby den 28 oktober 2021
Torbjörn Olsson, VD

*Allmännyttan är kommunala bostadsföretag över hela Sverige med uppgift att erbjuda goda hyresbostäder för alla – oavsett inkomst, ursprung, ålder och hushållstyp. Bostadsföretagen ska ta ett aktivt samhällsansvar och samtidigt bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer. (sverigesallmannytta.se)

händer med laptop och pennaskriver