Hyresförhandlingarna för 2024 är klara

Under hösten 2023 påbörjade Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen hyresförhandlingarna för 2024. Eftersom parterna inte kom överens lokalt gick förhandlingarna vidare till Hyresmarknadskommittén och idag har Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen skrivit under beslutet.

Ökade driftkostnader och ökande räntekostnader påverkar Bostadsbolagets hela verksamhet och får effekt även på hyrorna.

Från och med 1 januari 2024 höjs hyrorna på lägenheter med varmhyra med 5,4 %. Det innebär att en snittlägenhet som är 67 kvadratmeter får en hyresökning med 350 kr per månad.

Lägenheter med kallhyra höjs med 5,2 % och lägenheter tillhörande nyproduktion med byggår från 2017 och framåt får en höjning på 3,3 %. Även här gäller höjningarna från 1 januari 2024.

För förråd och lokaler med förhandlingsklausul höjs hyran med 5,4 % från och med 1 januari 2024.

Vår ambition är alltid att hålla nere hyreshöjningen så mycket som det går, samtidigt har vi stora behov i verksamheten. Kan vi inte höja hyrorna så mycket som vi skulle behöva måste vi minska på något i verksamheten.

Eftersom hyreshöjningen sker retroaktivt från 1 januari 2024, kommer höjningen för januari, februari och mars läggas till på din nuvarande hyresavi under de tre kommande månaderna från och med april.

närbild på mobil i handen på en person i möte