Hyresjustering 2022

Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen har kommit överens om nya hyror från och med 1 januari 2022. Hyreshöjningen behövs för ökade kostnader för drift såsom uppvärmning och el men även för fastighetsskatt. En stor del av höjningen går också till fortsatt fastighetsrenovering. Bostadsbolaget har ett äldre bestånd där 75 % av fastigheterna är 50 år och äldre.

Den 1 januari 2022 höjs hyrorna i lägenheter med varmhyra med 21,30 kr per kvadratmeter. Detta innebär en höjning med ca 115 kronor per månad för en lägenhet med på 65 kvadratmeter. För lägenheter med kallhyra blir hyreshöjningen 20,50 kronor per kvadratmeter. Detta motsvarar en höjning med ca 111 kronor per månad för en lägenhet på 65 kvadratmeter.

För våra nyaste byggnationer gäller följande: Statsrådet och Kungshöga Trygghetsboende får en höjning som motsvarar 2/3 av ordinarie höjning, dvs 14,2 kr/kvm och år. På Vifolka Trygghetsboende sker det en höjning med 1/3 av ordinarie hyra, det vill säga 7,1 kr/kvm och år.

För förråd och lokaler med förhandlingsklausul höjs hyran med 2 % från och med 1 januari 2022.

Hyrorna för garage och parkeringsplatser kommer inte att förändras.

För ytterligare frågor kontakta Jonas Haage, ekonomichef på Bostadsbolaget i Mjölby AB, telefon 0142-854 50

Mjölby 2021-12-02

Torbjörn Olsson
VD

blåa vaser i förgrunden och två suddiga personer i bakgrunden