Information om kommande hyreshöjning

Högre hyreshöjning än tidigare år

Höjda taxeavgifter, extrema elpriser, stigande räntor och inflation är sådant som påverkar hyresförhandlingarna inför 2023.
-Vi kan redan nu säga att hyreshöjningen kommer att bli högre jämfört med tidigare år, säger vd Torbjörn Olsson.

Situationen inför de kommande hyresförhandlingarna är på många sätt ansträngd.
-Det rörliga elpriset har tredubblats, inflationen har gått från noll till nio procent på årsbasis och räntan på ett bundet femårigt lån har ökat från mindre än en procent till närmre fyra procent. Det här berör hela vår verksamhet, förklarar ekonomichef Jonas Haage.

Faktorer som påverkar
I år har Sveriges Allmännytta, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna enats om en gemensam modell för att underlätta förhandlingarna. Där har man tagit fram ett antal faktorer som ska ligga till grund för hyresförhandlingarna. Hänsyn ska tas till taxebundna kostnadsökningar (såsom uppvärmning, el, vatten, sophämtning), räntans utveckling, inflation och kostnader för förvaltning och underhåll.

Läget kräver mer
Historiskt sett har Bostadsbolagets hyreshöjningar legat på runt två procent de senaste åren. Men med rådande läge kommer det inte att räcka, enligt Bostadsbolagets vd.
-Fastighetsägarna på den privata sidan, har begärt hyreshöjningar på uppåt tio procent. Även vi kommer att behöva yrka höjningar, men inte så mycket som tio procent. När hela marknaden är så extrem som nu måste alla vara med och ta ansvar, säger Torbjörn.
Bostadsbolaget har dock som målsättning att hålla nere hyreshöjningen så mycket det går och att försöka fördela kostnadsökningarna på flera år.
-Vi får undersöka andra lösningar, som att till exempel minska på vårt underhåll, säger Jonas.

Så här går hyresförhandlingen till:
Förhandlingen påbörjas normalt i oktober, då Bostadsbolaget kallar Hyresgästföreningen och lägger fram sitt yrkande om hyreshöjning och vilka faktorer som ligger bakom. Hyresgästföreningen kommer därefter med ett motbud som svar. Om parterna inte kommer överens lokalt, fortsätter förhandlingen med hjälp av medling i Hyresmarknadskommittén.

pappa och barn som leker