Områdeskontor Team Södra, Mjölby

På Stjärngatan 10 i Mjölby ordnade vi under hösten 2018 ett nytt områdeskontor för Områdesteam Södra.

- Antal lägenheter
1/8-18 Byggstart
1/11-18 Inflyttning

Områdeskontor Team Södra, Mjölby

På Stjärngatan 10 i Mjölby har vi renoverat och byggt om en källarlokal till områdeskontor för Team Mjölby Södra. Lokalen som tidigare bland annat har varit ett pannrum blev kontor, omklädningsrum, och lunchrum för de fastighetsvärdar och -skötare som ansvarar för skötseln i de områden vi sorterar in under Södra. Det innebär att vi kommer närmare våra fastigheter och hyresgäster, och blir både mer tillgängliga och synliga.

Förutom att iordningställa alla ytskikt ordnade vi ett nytt kök, nya toaletter och duschar, och ett nytt kontor där teamet kan sköta sina administrativa uppgifter. På baksidan grävde vi ur för att kunna sätta in nya, större fönster, och samtidigt anlägga en ny uteplats. På framsidan finns den nya personalentrén.