ROT Järnvägsgatan 2, Mjölby

Stambyte med tillhörande renovering av kök och badrum på Järnvägsgatan 2 i Mjölby.

25 st Antal lägenheter
1/8-21 Byggstart
31/12-21 Inflyttning

ROT Järnvägsgatan 2, Mjölby

På Järnvägsgatan 2 i Mjölby kommer vi under senare halvan av 2021 att låta utföra vårt nästa stora stambytesprojekt.

Huset som har hela nio våningar ovan mark byggdes 1955 och eftersom stammar för vatten, avlopp och värme är i dåligt skick är det dags att ta ett samlat grepp för hela huset.* Projektet omfattar nya ledningar och rör för vatten, avlopp och värme, renovering av kök och badrum, ny el i lägenheterna, med mera.

Under våren 2021 pågår planering och projektering, och efter sommaren är det tänkt att arbetet ska påbörjas på plats. Det är väldigt viktigt att du som är hyresgäst i huset tar del av den information vi på olika sätt delar ut, t.ex. via brev i postboxen eller anslag i trapphuset.

*Huset innehåller sju lägenheter som iordningställdes i gamla lokaler under 2017. Dessa lägenheter omfattas inte direkt av detta projekt, men kommer i viss mån att påverkas.