ROT Skattegårdsgatan, Mjölby

Stambyte av 153 lägenheter på Skattegårdsgatan 1 & 3 i Mjölby.

153 st Antal lägenheter
1/10-24 Byggstart
31/12-25 Inflyttning

ROT Skattegårdsgatan, Mjölby

Med start under senare delen av 2024 planerar Bostadsbolaget för ett så kallat stambytesprojekt på Skattegårdsgatan 1 och 3 i Mjölby. Det innebär att rör och ledningar för vatten och avlopp byts ut, vilket i sin tur för med sig totalrenovering av kök och badrum i varje lägenhet.

Under renoveringen bor hyresgästerna kvar i sina lägenheter. WC, dusch och tillfälliga kök kommer antingen att finnas i andra lokaler eller ute på gården. Planering och upphandling av projektet skedde under hösten och vintern 2023. Berörda hyresgäster kommer att kallas till ett informationsmöte och då få en grundligare genomgång i vad renoveringen innebär.

Den preliminära tidplanen för Skattegårdsgatan och övriga områden på Östra Lundby är:

Skattegårdsgatan: Höst 2024 - 2025

Smålandsvägen: 2026

Kapellgatan: 2027