I och med ett systembyte kommer inga nya lägenheter publiceras på vår hemsida. 15 december är vårt nya system igång och då kommer vi succesivt börja publicera lediga lägenheter igen.

Ventilationsbyte Tunet, Mjölby

På Tunet byter vi alla ventilationsaggregat som står på vindarna.

283 st Antal lägenheter
1/11-20 Byggstart
30/6-21 Inflyttning

Ventilationsbyte Tunet, Mjölby

Från slutet av 2020 och fram till sommaren 2021 kommer ventilationsaggregaten på Högliden 3, 5 och 7, Ramstadgatan 2 och 4, samt Kungsvägen 85 att bytas ut. Samma arbete utfördes på Högliden 9 under 2019 och nu fortsätter utbytet i resterande hus.

Eftersom aggregaten är placerade på vindarna kommer inget arbete att behöva utföras inne i lägenheterna. Däremot kommer man som hyresgäst att märka av arbetet på olika sätt genom buller, hantverkare kring huset, och arbete på tak och vind.