Yttre åtgärder Prästgårdsliden, Mjölby

Olika yttre underhållsgärder på Prästgårdsliden i Mjölby.

- Antal lägenheter
1/9 -22 Byggstart
31/12 -22 Inflyttning

Yttre åtgärder Prästgårdsliden, Mjölby

Under andra halvan av 2022 kommer flera olika underhållsåtgärder att utföras på Prästgårdsliden. Fortsätt läs nedan för mer information om respektive åtgärd.

- Målning av tak och väggar i loftgångar. Detta gäller de tio hus som står med gaveln mot Svartån. Även lägenhetsdörrarna kommer att målas utvändigt.

- Tvätt av socklar. Ett antal socklar (byggnadsdelen längst ned på ett hus) tvättas med högtryckstvätt för att få bort smuts. Detta gäller också framför allt husen med gavel mot Svartån.

- Byte av dörrar till källare och tvättstugor. Gamla och slitna trädörrar kommer att bytas till nya ståldörrar för att öka säkerheten.

Utöver detta har vi många tankar och idéer på vad som kan göras beroende på vad ekonomin tillåter. Denna lista kan komma att fyllas på.