Resultat av årets hyresförhandling

Situationen inför årets hyresförhandling var på många sätt ansträngd. Trots det lyckades Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen komma överens på lokal nivå. Till en början stod parterna långt ifrån varandra men har på kort tid nått en överenskommelse som båda kunde enas om.

Resultatet av förhandlingen är en hyreshöjning som gäller från 1 januari 2023. För lägenheter med varmhyra är höjningen 4,2 %. Det innebär att en snittlägenhet som är 67 kvadratmeter får en hyresökning med 260 kronor per månad.

Lägenheter med kallhyra höjs med 4 % och lägenheter tillhörande nyproduktion med byggår från 2017 och framåt får en höjning på 2,4 %.

De nya radhuslägenheterna på Kapellgatan 10 i Mjölby berörs inte av hyreshöjningarna för 2023.

För förråd och lokaler med förhandlingsklausul höjs hyran med 4,2 % från och med 1 januari 2023.

Hyrorna för garage och parkeringsplatser kommer inte att förändras.

För ytterligare frågor kontakta,
Jonas Haage, ekonomichef på Bostadsbolaget i Mjölby AB
E-post: jonas.haage@mjolbybostad.se
Telefon: 0142-854 64

Mjölby 2022-12-07

Torbjörn Olsson
VD

Bostadsbolagets logga