Samverkan med Mjölby kommun visar positiva resultat

Bostadsbolaget har, tillsammans med omsorgs- och socialförvaltningen i Mjölby kommun, jobbat fram ett nytt sätt kring det vräkningsförebyggande arbetet. Det har gett positiva resultat, inga personer vräktes från sina hem 2023.

Under 2020 fick enheten Vuxen in 30 ansökningar och Kronofogdemyndigheten verkställde 12 avhysningar, det vill säga vräkningar. Det minskade till fem ansökningar och två verkställda vräkningar under 2022. Förra året verkställde Kronofogdemyndigheten ingen avhysning.

– Ett mål vi har haft är att inga barn ska vräkas, det har vi lyckats med under 2023. Framgångsfaktorn skulle jag vilja säga är att vi kunnat anställa en medarbetare som vräkningsförebyggare som haft tid, kunskap och resurser att starta igång arbetet. En medarbetare som fokuserat på att sätta strukturer och jobbat aktivt med att införa ett vräkningsförebyggande arbetssätt. Det andra som ligger bakom vår samverkan med Bostadsbolaget. Vi har haft samma mål och arbetat tillsammans, säger Märta Sörenson, enhetschef på enhet Vuxen.

– Bostadsbolagets mål är att vara en hyresvärd för alla, samverkan med omsorgs- och socialförvaltningen är jätteviktig för oss och vi uppskattar vårt gemensamma arbete, säger Torbjörn Olsson VD för Bostadsbolaget i Mjölby.

Fullständigt pressmeddelande finns på Mjölby kommuns hemsida.

Pojken som leker på golvet i ett vardagsrum