Skärpt eldningsförbud i hela Östergötland

På grund av den höga brandrisk som är just nu har Länsstyrelsen Östergötland tagit beslut om att skärpa nuvarande eldningsförbud. Det gäller från och med klockan 09.00 den 15 juni och tillsvidare. Beslutet omfattar samtliga kommuner. Ytterligare information hittar du här.