Trygghet är viktigt!

Trygghet är viktigt för oss och här får du en inblick i hur vi arbetar med frågan utifrån ett par olika perspektiv.

Förebygga bränder
Vi arbetar på olika sätt för att förebygga bränder i våra fastigheter och på våra områden. Att hålla utrymningsvägar fria, inte förvara något brandfarligt i våra trapphus eller på våra loftgångar och att hålla branddörrar i källare stängda är några viktiga saker att komma ihåg. Hjälps vi åt kan räddningstjänsten vid en eventuell brand utföra sitt arbete snabbt och effektivt. Vi har regelbunden brandsyn tillsammans med räddningstjänsten för att se till att allt uppfylls. Tillsammans kan vi skapa en tryggare miljö utifall något skulle inträffa.

Andra typer av händelser
Vid andra typer av händelser är det viktigt att komma ihåg att vi alltid finns tillgängliga via vår jour. Jouren bemannas dygnet runt och nås på telefonnummer 0142-16280. Allvarligare händelser hänvisar vi givetvis direkt till polis men om du som hyresgäst känner dig osäker kan du alltid vända dig till oss för hjälp. En del i vårt arbete med trygghet är att samverka med både Mjölby kommun och polisen. Vi träffas regelbundet och har nära kontakt för att hantera det som finns och arbetar också med förebyggande åtgärder. Polisen, kommunen och vi vill alla att våra bostadsområden ska vara en trygg plats att bo i. I vårt samarbete ingår exempelvis olika typer av kartläggningar och trygghetsvandringar. Bra belysning, rätt växtlighet på våra områden, säkrare lägenhetsförråd och elektroniska lås till trapphus och källare är en del av de saker vi ständigt ser över.

Mitt P-liden
Via hyresgästenkäten får vi in mängder med feedback och synpunkter från er som bor hos oss. Vi har satsat mycket på att hålla området rent och snyggt i form av att bygga om våra återvinningsrum och när det gäller trygghetsfrågan jobbar vi aktivt med projektet Mitt P-liden. Syftet med projektet är att ni som bor på Prästgårdsliden ska kunna påverka ert område och att vi tillsammans ska kunna skapa en tryggare boendemiljö. Här kan vi ha en dialog där er input hjälper oss att bilda gemenskap och att bygga upp förtroende. Eva Arud är projektledare och verksamheten utgår från Hyresgästföreningens lokal på Prästgårdsliden 10 B. Genom att erbjuda olika typer av aktiviteter där vi träffas kan vi på sikt skapa en tryggare boendemiljö och bidra till att ni som bor på Prästgårdsliden trivs bättre i ert hem, på ert område och som hyresgäster hos oss.

Här kan du läsa mer om projektet. 

Frågor eller idéer?
Har du frågor eller idéer som du vill dela med dig av? Du är alltid välkommen att kontakta ditt områdesteam.

Här hittar du kontaktuppgifter och besökstider till just ditt områdesteam. 

Claes, Eva och Peter samtalar på Prästgårdsliden.