Vi släpper etapp 1 i Mantorp!

Onsdag 9 november släpper vi de 36 första lägenheterna i kvarteret Kristallen i Mantorp. Det gäller husen på adress Fallvägen 8 (hus 1), Fallvägen 6 (hus 2) och Fallvägen 4 (hus 3). Uthyrningen av nyproducerade bostäder sker via vår hemsida. För att kunna anmäla intresse måste du vara registrerad som bostadssökande i vår bostadskö. Lägenheterna finns tillgängliga för intresseanmälan i två veckor.

Steg 1 – intresseanmälan
Uthyrningen startar minst ett halvår innan planerad inflyttning. Beroende på antalet nyproducerade lägenheter släpps alla i en eller två etapper och ligger öppna för intresseanmälan i tio dagar. Du som står i vår bostadskö kan göra intresseanmälan på totalt tre lägenheter inklusive intresseanmälan för ordinarie lediga lägenheter.

Steg 2 – tilldelning och kontraktsskrivning
Lägenheterna tilldelas efter köpoäng och när intresseperioden har passerat kontaktar vi den person med flest köpoäng på respektive lägenhet för tilldelning och kontraktsskrivning. Därefter kontaktar vi personen med näst högst köpoäng och arbetar vidare på samma sätt tills alla lägenheter är tilldelade.

Mer information om lägenheterna i Mantorp hittar du här.

Två leende kvinnor med småbarn