Uthyrningspolicy

Hos Bostadsbolaget ska alla känna sig välkomna att hyra sin bostad. I vår uthyrning ska vi vara öppna, respektfulla och professionella.

Grunden i vår förmedling av lägenheter är att den som stått längst i vår kö får erbjudande först. Därtill bör uthyrningen göras på ett sådant sätt att inte vårt uppdrag, företagets ekonomi eller tryggheten i våra bostadsområden äventyras. Därför ställer vi ett antal grundkrav om ekonomi, referenser och uppsåt med avtalet.

Bostadsbolagets grundkrav är:

  • Du ska ha fyllt 18 år för att få teckna eget kontrakt.
  • Du ska kunna betala hyran med din inkomst.
  • Du får inte ha någon hyresskuld eller ha andra betalningsanmärkningar som kan vara relevanta för förmågan att betala hyran.
  • Borgensförbindelse kan krävas när det finns tveksamheter gällande betalningsförmåga och ordnad ekonomi. Vi gör en bedömning utifrån det enskilda fallet.
  • Du måste ha en gällande hemförsäkring från och med kontraktsstartdatum.
  • Antalet personer som ska bo i bostaden ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek. I en 1 rum och kök får det max bo 3 personer, i en 2 rum och kök max 4 personer, 3 rum och kök max 6 personer och i en 4 rum och kök max 8 personer.
  • Tidigare boenden ska vara störningsfria. Goda referenser från tidigare boende ska visas upp skriftligt på förfrågan.

 

Alla som är 16 år eller äldre har rätt att stå i vår lägenhetskö och Mjölby kommuns invånare över 63 år har rätt att stå i vår kö för trygghetsboende. I båda köerna finns kravet att man lämnar korrekta uppgifter och i lägenhetskön att man aktiverar sin köplats minst en gång var tolfte månad för att behålla sin plats i kön. Detta uppdateringskrav finns dock inte för trygghetsboendekön. För att få teckna hyresavtal gäller dock 18 år för lägenhetskontrakt och 65 år för kontrakt på trygghetsboende.

För de hyresgäster som bor hos Bostadsbolaget räknas inflyttningsdagen på gällande hyresavtal som startdatum för köpoängen. Det innebär alltså att alla interna hyresgäster kan tillgodoräkna sig sin boendetid i nuvarande lägenhet som kötid och också utan uppdateringskrav.

Därutöver erbjuder vi en tillgänglighetsförtur för våra hyresgäster samt extra köpoäng för de som fått anställning i Mjölby kommun och vid anställningstillfället bor på icke pendlingsbar ort. Vi samverkar med Mjölby kommun enligt det ansvar som ligger i vårt allmännyttiga uppdrag och ägardirektiv.

Uthyrningspolicyn beslutas av Bostadsbolagets styrelse.

Godkänd av Bostadsbolagets styrelse 2018-05-29.