Nyproduktion

Allt fler söker bostad i Mjölby kommun och för att tillgodose vår rekordstora lägenhetskö så satsar Bostadsbolaget på nyproduktion. Bostadsbolaget har löpande projekt för nyproduktion – håll utkik på hemsidan för att inte missa något. Är du nyfiken och vill veta mer redan nu är du välkommen att kontakta vår byggchef Carl-Magnus Miettinen

Så här hyr vi ut nyproduktion

Uthyrningen av nyproducerade bostäder sker via vår hemsida. För att kunna anmäla intresse måste du vara registrerad som bostadssökande i vår bostadskö. Vi publicerar nyproduktion på vår hemsida och de finns tillgängliga för intresseanmälan i två veckor.

Steg 1 – intresseanmälan

Uthyrningen startar minst ett halvår innan planerad inflyttning. Beroende på antalet nyproducerade lägenheter släpps alla i en eller två etapper och ligger öppna för intresseanmälan i tio dagar. Du som står i vår bostadskö kan göra intresseanmälan på totalt tre lägenheter inklusive intresseanmälan för ordinarie lediga lägenheter.

Steg 2 – tilldelning och kontraktsskrivning

Lägenheterna tilldelas efter köpoäng och när intresseperioden har passerat kontaktar vi den person med flest köpoäng på respektive lägenhet för tilldelning och kontraktsskrivning. Därefter kontaktar vi personen med näst högst köpoäng och arbetar vidare på samma sätt tills alla lägenheter är tilldelade.