Bostadsbolagets energi- och klimatstrategi

Att arbeta med energi- och klimatfrågor har länge varit aktuellt inom Bostadsbolaget. 2017 togs beslut gällande ett omtag för att sätta nytt fokus på området och att strukturera upp arbetet kring dessa frågor. Detta resulterade i att en energi- och klimatstrategi togs fram och antogs av Bostadsbolagets styrelse i mars 2019. I samband med detta togs även beslut om att inverstera cirka fem miljoner årligen för att nå följande mål:

  • Mål 1 – Bostadsbolaget ska minska mängden köpt energi med 30% till år 2030 (basår 2007)
  • Mål 2 – Bostadsbolaget ska minimera klimatpåverkan från köpt energi till år 2030
  • Mål 3 – Bostadsbolaget ska ha en fossilfri fordonsflotta till år 2030
  • Mål 4 – Bostadsbolaget ska ställa energi- och klimatkrav vid upphandling och nybyggnation
  • Mål 5 – Bostadsbolaget ska verka för ett energi- och klimatsmart beteende hos medarbetare och hyresgäster

 

Under perioden 2019 – 2022 har fokus varit att uppnå rätt inomhusklimat, i form av termisk komfort och luftomsättning, men att göra detta till så låg energianvändning som möjligt. Anläggningar har optimerats och åtgärder har gjorts för att minska energianvändningen samt att säkerställa fullgod funktion. Vi har även bytt ut våra bensindrivna fordon till elbilar och tidigare dieseldrivna fordon tankas nu med HVO100.

-Vi har en energi- och klimatstrategi där vi satt som mål att alla våra fordon ska drivas fossilfritt senast år 2030, säger fastighetschef Anders Loinder. Redan nu ersätts samtliga bensinbilar och en dieseldriven bil med elbilar. -De dieselbilar som är kvar kommer successivt att bytas ut mot elbilar. Under tiden tankas de med HVO, fossilfri diesel. Med fler elbilar i samhället behövs fler möjligheter att ladda dem. På Bostadsbolagets områden finns idag laddstolpar placerade på fem ställen, vilket innebär totalt tio laddplatser (två på varje stolpe). -Vår policy är att etablera stolpar i samband med att vi bygger nya bostäder. Till exempel vid gästparkeringen på Kapellgatan i Mjölby, där våra radhus nu står klara. Nästa år kommer det upp två laddstolpar, i anslutning till de lägenheter vi bygger i området Kristallen i Mantorp, säger Anders.

Det kan även bli aktuellt med laddstolpar i områden med äldre hus, i samband med att elcentraler görs om. -När vi bytte el på Katarinas gränd före sommaren passade vi på att sätta upp en stolpe med två laddplatser där, berättar Anders. Alla Bostadsbolagets laddstolpar är publika, det vill säga tillgängliga för allmänheten.

Mer information om våra laddstolpar hittar du här.

Två personer från bostadsbolaget står vid en laddstolpe tillsammans med en stripad bil från bostadsbolaget