Mitt P-liden

– tillsammans skapar vi vårt Prästgårdsliden

Aktiviteter under hösten

I vår lokal på Prästgårdsliden 10 har vi följande program (begränsade platser)
Måndagar klockan 15-17 Café en God idé
Tisdagar klockan 11-13 Översättningsgruppen
Onsdagar klockan 15-17 Handarbetsgruppen
Torsdagar klockan 12-14 Café en God idé

Bakgrund

Vi har under den senaste tiden fått till oss att våra hyresgäster på Prästgårdsliden upplever sitt område som bortglömt och otryggt. Det slängs skräp hur som helst och man upplever att området inte är så som det var tidigare. Vi har försökt med nya rutiner kring bland annat våra återvinningsrum och arbetat hårt för att få till det där lilla extra som gör att man trivs i sitt område. Vi tror på att skapa arenor där olika grupper i samhället möts och har ett utbyte med varandra. Det är genom dessa möten som vi kan utveckla och öka förståelsen för varandra. Vi har därför startat ett projekt tillsammans med Hyresgästföreningen – mitt p-liden – vars syfte är att öka förståelsen och utveckla boendet till ett trivsammare boende utifrån en problembeskrivning.

Projektledare Eva

Projektledare för mitt p-liden är Eva Arud som i sin tjänst hos Hyresgästföreningen kommer att arbeta tillsammans med oss i Bostadsbolaget. Eva har tidigare arbetat med liknande projekt tillsammans med Platen i Motala och tycker dessa typer av integrationsfrågor är jätteviktiga.  – Vi behöver få hyresgästerna att bli mer delaktiga i hur deras bostadsområde ser ut och kan utvecklas till att bli säger Eva och fortsätter, – Prästgårdsliden är ett bostadsområde som har alla förutsättningar att vara ett mycket vackert och trivsamt område där barn, ungdomar, vuxna och pensionärer ska kunna växa upp och leva i en trivsam trygg miljö.

Så här kommer projektet att genomföras

Vår idé för en ökad integration bygger på att vi vill öka tryggheten för de boende och stärka relationen till oss på Bostadsbolaget. Vi önskar uppnå ett bostadsområde där man känner en stolthet i att bo och ta hand om. Syftet med projektet är att hyresgästerna kan känna att de har möjlighet att påverka sitt bostadsområde. Inledningsvis kommer Eva genomföra en kartläggning av Prästgårdsliden för att samla in fakta som är av betydelse för projektet.  Hur många äldre, barnfamiljer och ensamstående bor i området? Vilka olika språk talas?

Genom samverkan med andra organisationer kommer vi arbeta uppsökande för att utveckla och skapa aktiviteter där hyresgäster i alla åldrar kan mötas och bygga relationer med andra och varandra. Vi kommer bland annat samverka med Mjölby kommun, Hyresgästföreningen, ABF och Studiefrämjandet.

Hjälp oss

Har du förslag på sånt du tycker att vi borde satsa på eller vill du vara med i det här projektet? Kontakta Eva genom att mejla till eva.arud@hyresgastforeningen.se

vy över prästgårdsliden
Eva Arud, projektledare för mitt-pliden