Mitt P-liden

– tillsammans skapar vi vårt Prästgårdsliden

Bakgrund

Vi tror på att skapa arenor där olika grupper i samhället möts och har ett utbyte med varandra. Det är genom dessa möten som vi kan utveckla och öka förståelsen för varandra. Vi startade därför 2021 ett projekt tillsammans med Hyresgästföreningen – mitt p-liden – vars syfte är att öka förståelsen och utveckla boendet till ett trivsammare boende utifrån en problembeskrivning.

Så här kommer projektet att genomföras

Vår idé för en ökad integration bygger på att vi vill öka tryggheten för våra hyresgäster på Prästgårdsliden och stärka relationen till oss på Bostadsbolaget. Vi önskar uppnå ett bostadsområde som man känner en stolthet att bo i och ta hand om. Syftet med projektet är att hyresgästerna kan känna att de har möjlighet att påverka sitt bostadsområde. Genom samverkan med andra organisationer kommer vi arbeta uppsökande för att utveckla och skapa aktiviteter där hyresgäster i alla åldrar kan mötas och bygga relationer med andra och varandra.

Så här har vi arbetat sedan 2021

Bostadsbolaget i Mjölby tillsammans med Hyresgästföreningen har sedan 2021 samarbetat i projektet ”mitt p-liden” mot målen ökad integration, sysselsättning och trivsel. Vi har genomfört olika typer av förändringsarbete i området vad gäller Prästgårdsliden sett som ett aktivt bostadsområde. Under 2023 utökades våra arbetsgrupper till tre. Dessa är aktivitetsarbetsgruppen, utemiljö-arbetsgruppen och trapphusvärdar som alla tre jobbar för att Prästgårdsliden ska vara ett aktivt bostadsområde där hyresgästerna får vara med och påverka.  Vi har ett internt mål på att genomföra en aktivitet i månaden för alla hyresgäster i Prästgårdsliden. En stor andel av aktiviteterna innefattar gratis mat vilket har uppskattats mycket av de som bor i Prästgårdsliden.

Med bidrag från Boverket har vi tillsammans rustat upp områdets utemiljö med ny naturlekpark som heter Ravinen, grillplats och en skulptur, globträdet, som representerar barns fria önskningar och drömmar. I projektet har även resurser från Bostadsbolaget i Mjölby lagts på att renovera den gemensamhetslokal som finns i området. Vi har målat om, satt in en ny dörr/entré, byggt en pergola och gjort lokalen mer handikappanpassad. Vår tanke med lokalen är att den ska kännas som en trygg mötesplats för hyresgäster i Prästgårdsliden där olika aktiviteter och gemensamhetsarbete kan få ta plats.

Sedan projektet ”mitt p-liden” startade har det skett en markant ökning i trivselparametern som benämnts ”trygghet i bostadsområdet” i den hyresgästenkät som skickas ut till Bostadsbolagets alla hyresgäster vartannat år. I den senaste undersökningen från hösten 2023 har parametern ”Trivsel” ökat med 4,7% och ”Rent och snyggt” har ökat med hela 10%.  Det här är områden som vi har fokuserat på sedan förra hyresgästenkäten (2021) och kommer fortsatt att arbeta med under kommande år.

Alma Eklund arbetar som folkrörelseutvecklare på Hyresgästföreningen och är den som håller i mitt P-liden tillsammans med våra hyresgäster och personal från Bostadsbolaget.

Hjälp oss

Har du förslag på sånt du tycker att vi borde satsa på eller vill du vara med i det här projektet? Kontakta Peter Gustavsson, boende- och utvecklingsansvarig genom att mejla till peter.gustavsson@mjolbybostad.se

vy över prästgårdsliden
Närbild på Globträdet
Närbild på ravinen
Flicka som leker i ravinen