Flytta från Mjölby Norra?

Har det blivit dags för dig att flytta till större eller mindre? Ska du bli sambo eller är det dags att gå vidare mot nya äventyr?

Flyttar du från Bostadsbolaget har du tre månaders uppsägningstid. Vi räknar tre hela kalendermånader, det spelar alltså ingen roll när i månaden du säger upp ditt avtal, nästkommande månad blir första uppsägningsmånaden och så vidare. Ska du flytta till en ny lägenhet inom Bostadsbolaget har du två månades uppsägningstid. Vi har även två månaders uppsägningstid för dig som ska flytta in på ett serviceboende. Vid uppsägning av dödsbo har man rätt till en månads uppsägningstid.

Två kvinnor som skrattar och kollar på en laptop

Vad händer på avflyttningsdagen?

När ditt avtal upphör ska du lämna in alla dina nycklar till oss. Nycklarna lämnar du in senast kl. 10.00 den första vardagen efter att ditt avtal upphör. Det är viktigt att du lämnar in dina nycklar i tid eftersom du annars riskerar att debiteras.

Vi har öppet för nyckelinlämning kl. 8.00-10.00 den första vardagen varje månad på vårt områdeskontor med adress Prästgårdsliden 12 i Mjölby. Vill du lämna in nycklarna tidigare går det bra, vi lämnar inte ut några nycklar tidigare till nästa hyresgäst utan ditt medgivande. Nycklarna kan du antingen lämna i vårt nyckelinkast vid områdeskontoret eller lämna genom att boka en tid tillsammans med ditt områdesteam på telefonnummer 0142-67 77 70 eller via infonorra@mjolbybostad.se. Detta gäller även för dig som har en annan avflyttningsdag än den första vardagen i månaden.

Om du lämnar in dina nycklar innan ditt avtal upphör och tycker att det är okej att nästa hyresgäst hämtar ut nycklarna en eller ett par dagar tidigare, vill vi att du skriver på en fullmakt i samband med nyckelinlämningen. Fullmakten ger oss rätt att lämna över nycklarna till den nya hyresgästen tidigare än enligt avtalet. Kontakta ditt områdesteam för att hämta blanketten för fullmakt vid tidigare inflyttning.

Är det något mer än nycklarna som jag ska lämna in?

Om du flyttar från en lägenhet ska även taggar, eventuella postnycklar och tvättlås med nycklar lämnas in. Har du hämtat ut en tv-box från oss ska den återlämnas tillsammans med tre tillhörande sladdar och fjärrkontroll samtidigt. Om du lämnar in dina nycklar för sent eller något saknas blir du debiterad för kostnaden.

Städning

Det är viktigt att du städar din lägenhet noga. Om städningen inte godkänns och vi får anlita ett städbolag debiteras du kostnaden. Vi genomför alltid en städbesiktning när lägenheten är tömd. Om du vill vara med bokar du en tid tillsammans med din fastighetsvärd. Kom ihåg att även tömma vinds- eller källarförråd som tillhör lägenheten.