Värme i din lägenhet

Det är absolut vanligast att värme ingår i hyran när du hyr en lägenhet hos oss. Undantagen är Olofstorp i Mantorp, Kapellgatan 10 och Grönsaksvägen, där har vi kallhyra.

Vilken temperatur ska jag ha i min lägenhet?

• Bostadsbolaget strävar efter att hålla 21°C i din bostad. Som minst ska 20°C uppfyllas.
• I trygghetsboende gäller strävan efter 23°C och som minst 22°C.
• Trapphus och källare tillåts ha lägre temperatur.
• Det kan kortvarigt bli kallare än önskad temperatur på grund av väderomslag och driftproblem.

Bostadsbolaget riktlinjer utgår från ”Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus” (FoHMFS 2014:17).

Hur mäter jag inomhustemperatur?

När du mäter temperaturen i din lägenhet är det viktigt att mäta på rätt sätt.

Placera termometern:
• minst 1 m från yttervägg
• minst 0,6 m från innervägg
• 0,1 till 2 m ovan golv

Då mäter du i den så kallade vistelsezonen. Förslagsvis kan termometern läggas på vardagsrumsbordet. På fönsterbrädan blir inte temperaturen representativ för rummet.

Hur fungerar värmen i lägenheten?

 • Värmecentralen sätter igång värmesystemet automatiskt när det blir så kallt ute att det finns ett värmebehov i byggnaderna. Ju kallare det blir utomhus desto varmare vatten pumpas ut till radiatorerna. Ofta är det en gemensam värmecentral för flera byggnader.
 • Termostaten, som sitter på radiatorn, känner av hur varmt eller kallt det är i rummet och ökar eller minskar vattenflödet i radiatorn efter behov. Termostaten går normalt att vrida upp till ett läge som motsvarar ca 21°C i rummet. Du kan själv välja att vrida ner den om du vill ha det svalare till exempel i ett sovrum.
 • Tänk på att en kall radiator inte nödvändigtvis är detsamma som att något är fel. Har du bra temperatur i din lägenhet kan radiatorn vara avstängd för att den helt enkelt inte behöver tillföra rummet någon värme, då rummet redan är varmt.
 • När det är stora variationer i utetemperatur mellan natt och dag kan värmesystemet ha svårt att hinna med de snabba skiftningarna. Detta inträffar ofta på hösten men brukar stabilisera sig när det blir mer stadigvarande värmebehov.
 • Tillskottsvärme i form av solinstrålning, om många personer befinner sig inne i lägenheten eller övriga internlaster (som när ugnen är på en längre stund) gör ibland att inomhustemperaturen dagtid stiger över inställd temperatur, vilket gör att temperaturen sjunker till normal temperatur igen på kvällen. Dessa temperaturskiftningar kan medföra att man upplever det kallt trots att temperaturen i lägenheten är normal. Detta sammanfaller ofta med temperaturskiftningar utomhus, exempelvis under hösten. Då kan det vara skönt med en extra tröja och ett par varma tofflor.

Vad kan jag göra själv?

 • Om du har fönsterventiler, se till att de är öppna. Stänger du enstaka ventiler ökar flödet i de som fortfarande är öppna vilket kan leda till obehagligt drag, och att värmesystemet inte räcker till i det berörda rummet. Måste du ändå stänga så gör det bara tillfälligt medan du vistas där.
 • Kontrollera att termostaten är påvriden. Ju högre siffra desto varmare. Har radiatorn varit avstängd kan det ta några minuter innan värmen kommer igång.
 • Låt inte köksfläkten/kåpan vara igång längre än nödvändigt, den drar ut stora mängder uppvärmd luft.
 • Vid vädring – vädra med korsdrag några minuter istället för att låta fönstret stå på glänt under längre period. Luften byts då ut snabbt utan att kyla ur rummet för mycket.
 • Tänkt på möbleringen – ställer du stora möbler framför radiatorerna förvårar du för värmen att nå ut i rummet. Det gäller även långa gardiner. Det kan dessutom skapas en ”värmeficka” runt termostaten som då tror att det är varmt i rummet och stänger av radiatorn.
 • På natten kan du dra för gardiner och persienner för att hjälpa till att hålla kylan ute.
 • Ibland behöver radiatorer luftas, men det är viktigt att du som hyresgäst inte gör det själv. I samband med att radiatorn luftas släpps också trycket ut ur systemet. Detta måste kontrolleras och åtgärdas i fjärrvärmecentralen i samband med luftning annars riskerar värmesystem att sluta fungera. Gör alltid felanmälan till Bostadsbolaget om luftning behöver genomföras.
 • När bostadsbolaget kommer för att felsöka är det viktigt att du stängt av eventuella extravärmare i god tid innan för att möjliggöra felsökning.
mamma och barn kammar håret