Resultat från hyresgästenkäten 2023 – så tyckte ni!

Först och främst, stort tack för att du tog dig tid och svarade på vår hyresgästenkät i höstas! Enkäten skickades ut till 2.590 hyresgäster och hela 57 % av er svarade. Dina åsikter och tankar om din lägenhet, ditt bostadsområde och oss som hyresvärd är jättevärdefulla för oss att ta del av. De hjälper oss bli en ännu bättre hyresvärd och den ger oss en hint om vad vi ska lägga extra krut på kommande år. För det är bara en som vet hur du vill bo – och det är du! Att svara på hyresgästenkäten är ett bra sätt för dig att göra din röst hörd. AktivBo heter det företag som har hjälpt oss med undersökningen och det också de som har sammanställt alla svar till oss.

Sammantaget har vi fått bra resultat från er och det är såklart jättekul! Enkäten är uppdelad i fem huvudspår och under varje huvudspår finns ett antal påståenden som ni har svarat på med en fyrgradig skala (stämmer dåligt, stämmer inte så bra, stämmer ganska bra och stämmer mycket bra). Vi kommer nu grotta ner oss ännu mer i svaren och låta dem ligga till grund för vad vi kommer fokusera extra på och arbeta vidare med, på respektive område, under kommande år.

stapeldiagram

Så här svarade ni 2023

Resultaten visar att 8 av 10 är nöjda med oss som hyresvärd, sin lägenhet och området där man bor. Det är en ökning med ungefär 1% mot föregående mätning och ett resultat som går åt rätt håll. 9 av 10 kan rekommendera Bostadsbolaget som hyresvärd – ett otroligt fint betyg av er som bor hos oss!

Serviceindex – hur känner jag mig som hyresgäst?

Serviceindex heter den delen i hyresgästenkäten som mäter frågor som trygghet, rent och snyggt, hjälp där det behövs och ta kunden på allvar. 82,4 % har svarat mycket bra eller ganska bra på dessa frågor, vilket är en ökning på 1,7 % mot vår senaste hyresgästenkät från 2021.

Produktindex – vad tycker jag om min lägenhet?

Frågor som handlar om hur jag tycker att min lägenhet är, hur allmänna utrymmen fungerar och hur utemiljön kallas för Produktindex. Här har 79,4 % svarat mycket bra eller ganska bra och det är en ökning med 1 % mot förra mätningen.

Profil – hur upplever jag Bostadsbolagets som hyresvärd?

Frågor som känna igen Bostadsbolagets personal, tala väl om Bostadsbolaget och om man kan rekommendera Bostadsbolaget som hyresvärd ligger under kategorin som kallas Profil. Hela 83,4 % har svarat mycket bra eller ganska bra på den här frågan vilket är en ökning med 3,8 % mot förra mätningen.

Attraktivitet – känner jag att jag kan rekommendera andra att flytta till mitt bostadsområde?

Talar jag väl om mitt kvarter och bostadsområde och trivs jag i mitt område? Det här är frågor som ligger under Attraktivitet och här har hela 84,8 % svarat mycket bra eller ganska bra – vilket är en ökning med 2,5 %.

Valuta för hyran – får jag valuta för hyran?

77,3 % av er har svarat mycket bra eller ganska bra på den här frågan, och det är en ökning med 2,5 % mot senaste mätningen 2021.

Vad har vi gjort sedan 2021?

Under 2021-2023 var vårt stora fokus att förbättra tryggheten, rent och snyggt, ta kunder på allvar och att erbjuda hjälp när det behövs. I det arbetet har vi exempelvis arbetat särskilt med att förbättra städningen av våra trapphus och att minska nedskräpningen på våra områden. Våra återvinningsrum och byggs om till enklare sortering utifrån och vi har tagit fram rutiner för att se till att utemiljön hålls ren och trivsam. Vi har infört fler taggsystem och närvarostyrd belysning i våra källare vilket gör att tryggheten ökar i våra områden. Hela vår fastighetsskötsel har organiserats om vilket innebär att du som hyresgäst nu vet vem som jobbar i just ditt hus. Servicen har på så sätt kommit närmre våra hyresgäster och det ökar dialogen oss emellan. Vi tror att lokala områdeskontor som kan hjälpa dig med frågor är uppskattat av er som bor hos oss.

Fokus framåt

Sammantaget har vi fått bra resultat från er och det är såklart jättekul! Vi kommer nu grotta ner oss ännu mer i svaren och låta dem ligga till grund för vad vi kommer fokusera extra på och arbeta vidare med, på respektive område, under kommande år.

Vårt huvudsakliga fokus kommer vara:

  • Rent och snyggt – tillsyn och städning av trapphus, tvättstugor, källare och utemiljö. Renovering av allmänna utrymmen och uppdatering av tvättutrustning.
  • Trygghet – förbättra tryggheten i våra källare och förrådsutrymmen.
  • Utemiljö – tillföra blommor, buskar och träd i våra områden samt se över tillgång på bänkar och bord.
  • Information – ytterligare förbättra informationen till er hyresgäster om vad som händer och sker i det område och det hus du bor i.

Vi kommer löpande ge information om vilka handlingsplaner som är i fokus för respektive område och tydligt koppla dessa till resultatet från 2023 års hyresgästenkät, för att du enkelt ska kunna se och förstå att det vi gör baseras på vad just du tycker. Vi fortsätter att fokusera på det som kan utvecklas och siktar alltid på att vi ännu bättre. Det är ett arbete som aldrig kan bli färdigt.