Mjölbygatan 12 i Skänninge

Bostadsbolaget planerar för nya bostäder i Skänninge.

cirka 20 st Antal lägenheter
2023 Byggstart
2024 Inflyttning

Nya lägenheter i Skänninge

Det har nästan gått trettio år sedan Bostadsbolaget byggde bostäder i Skänninge så det är med stor glädje vi tar på oss det uppdraget igen. Skänninge är en gammal ort i kommunen med mycket historia. Här kan du leva det lugna livet. Orten har förskola och grundskola upp till årskurs 9. Här finns även mataffär, vårdcentral, restauranger, idrottsplats och viss detaljhandel. Från Skänninge kan du enkelt pendla både mot Mjölby (och vidare till Norrköping eller Tranås) och mot Motala.

I anslutning till vårt kvarter på Lilla Vallgatan/Mjölbygatan finns en tomt där Coop tidigare låg och det är det området vi vill bygga ett hus på. Geologiska och arkeologiska undersökningar av platsen har gjorts för att utreda vad vi kan bygga och hur omfattande byggnationen kan bli. Bostadsbolaget äger tomten och har begärt en ändring av detaljplanen. Den nya planen beslutades i kommunfullmäktige oktober 2021 och vann laga kraft i november 2021. Planen är att bygga ett hus på fyra våningar med cirka 20 lägenheter med inflytt tidigast under 2024.