Sekretesspolicy/GDPR

Bostadsbolaget i Mjölby tar din personliga integritet på största allvar!

Tack för att du använder våra tjänster och webbsidor. Denna information är tillämplig för varje person som delar med sig av sina personuppgifter direkt eller indirekt med Bostadsbolaget i Mjölby AB (nedan kallad ” Bostadsbolaget”, ”vi” eller ”oss”) genom användning av våra webbsidor eller tjänster, såsom t.ex. www.mjolbybostad.se

Bostadsbolaget har sitt säte i Sverige och vi behandlar personuppgifter i enlighet med den Dataskyddsförordning som trädde i kraft den 25 maj 2018. I detta sammanhang är vi personuppgiftsansvarig, dvs. Bostadsbolaget samlar in, lagrar eller behandlar personuppgifter.

Bostadsbolagets adress är Burensköldsvägen 6, 595 23 Mjölby, Sverige. När det gäller frågor om personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss på info@mjolbybostad.se.

Personuppgifter som behandlas

Med personuppgifter avses all slags information som kan kopplas till dig som fysisk person. Vi behöver samla in olika personuppgifter om dig beroende på vilken/vilka tjänster du väljer att använda hos oss. Här kommer en beskrivning av de olika faserna och vilka personuppgifter detta gäller:

När du registrerar dig som sökande

  • Kontaktuppgifter såsom namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer.
  • Användarinformation, t.ex. IP-nummer, webbläsarinformation, information om enheten du använder och även information om hur du interagerar med våra tjänster, exempelvis vilka funktioner du använder.
  • Annan information som vi mottar från dig igenom din kontakt med oss.

När du erbjuds en bostad eller lokal hos oss

Behöver vi dessutom uppgifter om din ekonomi, anställning, hur du skött tidigare boende, eventuella intyg eller uppgifter från socialnämnd, god man.

Under hyresperioden

I normalfallet tillkommer endast uppgifter om att din hyra har betalts. Skulle det uppstå problem i ditt boende kan vi vara tvungna att även registrera uppgifter om störningar, obetalda hyror eller skador i lägenheten.

När hyresperioden är slut

Vi kommer att gallra (ta bort) personuppgifter om dig när du flyttar ifrån oss. Vi måste dock spara hyresavtal och bokföringsmaterial, tex betalningar, vilka sparas i sju år.

Ändamål med behandlingen

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål:

  • För att tillhandahålla våra tjänster i enlighet med tillämpliga villkor.
  • För administration av vår affärsrelation med dig.
  • För att utveckla och förbättra våra tjänster.
  • För att ge dig som hyresgäst, före detta hyresgäst eller möjlig framtida hyresgäst, information och erbjudanden om våra tjänster.
  • För att tillvara ta våra rättsliga intressen.

 

Överföring till tredje part och tredje länder

Vi kan komma att dela personuppgifter med tredje parter för de ändamål som beskrivs ovan. Orsaken till att vi delar uppgift med tredje part är att vi har systemleverantörer som biträder oss med system, register eller lagringsplats. I dessa fall finns separata avtal för detta. För undvikande av missförstånd, vi kommer inte dela personuppgifter med tredje part på ett sätt som möjliggör för sådana tredje parter att använda personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål i relation till dig såsom privatperson, endast till dig i egenskap av relationen som Bostadsbolaget hyresgäst, framtida hyresgäst eller förre detta hyresgäst.

Vi kan, med samma skäl som tidigare nämnt, komma att överföra personuppgifter till ett land utanför EU/EES, men vi kommer även i sådant fall säkerställa att överföringen är laglig och säker.

 

Dina rättigheter

Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker. För att uppdatera eventuella personuppgifter som vi behandlar om dig, använd i första hand de tjänster vi tillhandahåller för ändamålet, t.ex. ”Mina sidor”. Du kan även kontakta Bostadsbolagets Bobutik som hjälper dig att uppdatera dina personuppgifter lagrade i våra IT-system.

För att motta ett kostnadsfritt registerutdrag (gäller en gång per år) är du välkommen att besöka oss, detta för att vi ska kunna säkerställa din identitet på Burensköldsvägen 6, Mjölby. Dina personuppgifter sparas bara så länge vi behöver dem eller så länge som aktuell lagstiftning kräver det. Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till oss eller till Datainspektionen.

Senast uppdaterad: 2018-05-25