Miljö och energi

Energin är livsviktig och behövs för att samhället ska fungera. Den behövs bland annat för att din lägenhet ska värmas upp, för att lamporna i ditt bostadsområde ska lysa på natten, för att spisen ska fungera och du ska kunna laga mat och också oftast för att du ska kunna ta dig till och från ditt jobb eller skola. Energianvändningen påverkar vår miljö och genom medvetna och långsiktiga val kan vi minska vår energianvändning. Ingen kan göra allt, men många kan göra lite. Även små förändringar i vår vardag har stor betydelse. Genom klimatsmarta val i vardagen kan vi alla bidra till att minska utsläppen av koldioxid.

Hur arbetar Bostadsbolaget med miljö och energi?

För Bostadsbolaget är frågan om miljö och energi viktig. Vi arbetar aktivt och har en energi- och klimatstrategi som styr vårt arbete. Strategin innebär att vi tar ett samhällsansvar och att vi arbetar för att nå EU:s och regeringens mål med minskade utsläpp och minskad energianvändning. Bostadsbolagets energi- och klimatstrategi arbetades fram 2018 och antogs av vår styrelse 2019. I strategin framgår fem stora mål.

Bostadsbolaget ska:

  • Minska mängden köpt energi med 30 procent till år 2030.
  • Minimera klimatpåverkan från köpt energi till 2030.
  • Ha en fossilfri fordonsflotta till år 2030.
  • Ställa energi- och klimatkrav vid upphandling och nybyggnation.
  • Verka för energi- och klimatmedvetna medarbetare och hyresgäster.

Vill du veta mer om vårt arbete?

Tveka inte att höra av dig till Erik Falkenäng som är ansvarig för vår Energi- och klimatstrategi.

Teknisk chef
Erik Falkenäng
erik.falkenang@mjolbybostad.se

Litet barn kastar skräp i soptunna.