Bostadsbolagets organisation

Bostadsbolaget har cirka 50 anställda, varav 18 tjänstemän. I förvaltningen jobbar vi med en fastighetsvärdsorganisation med ett delegerat ansvar över fyra geografiska områden. Vi sköter det mesta själva och har även en egen hantverksgrupp. Vi tror på att arbeta med egen personal när det finns möjlighet. Utöver vår fastighetsavdelning där förvaltning ingår finns även ekonomi, marknad och bygg som avdelningar i vår organisation.

bild över organisationsschema