Aktiviteter & Sponsring

Bostadsbolaget sponsrar aktiviteter och fritidsevenemang under hela året. Utgångspunkten för vår sponsring är att aktiviteterna, organisationerna eller föreningarna har en lokal koppling till Mjölby kommun. Mervärden ska skapas för de som bor hos Bostadsbolaget. All sponsring ska integreras och samordnas med övriga kommunikations- och marknadsaktiviteter. Samarbetet ska förstärka bilden av Bostadsbolaget som aktiv och attraktiv.

pojke på skateboard