Tillgänglighetsrapport

Bostadsbolaget i Mjölby AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur mjolbybostad.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har arbetat med att göra mjolbybostad.se tillgänglig, men är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss genom att skicka e-post till info@mjolbybostad.se eller ringa 0142-854 50.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Brister i webbplatsens tillgänglighet

Bild och film

  • Det finns filmer som saknar textning, textalternativ och syntolkning.

Dokument och andra funktioner

  • Vissa dokument är inte tillgängliga.
  • Funktionen Mina sidor, felanmälan och sök ledigt är inte tillgängliga.

Oskäligt betungande anpassning

Bostadsbolaget i Mjölby AB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Vi har begränsade möjligheter att anpassa funktionerna i Mina sidor, felanmälan och sök ledigt men har uppmärksammat leverantören på problemen.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks, har gjort en oberoende granskning. Senaste bedömningen gjordes den 12 december 2020. Under våren 2021 har vi arbetat med att göra vår hemsida tillgänglig. Redogörelsen uppdaterades 2 juni 2021.