Tack för dina svar i hyresgästenkäten!

Vartannat år skickar vi ut en hyresgästenkät till alla hyresgäster och i höstas var det dags igen. Hur trivs du i din lägenhet och tycker du det funkar att bo hos oss? Det här är ett ypperligt sätt för dig som bor hos oss att göra din röst hörd. Alla svar tas tacksamt emot och analyseras – allt för att vi ska bli en ännu bättre hyresvärd!

Sammanställningen av alla svar är nu gjord och det är glädjande att se att vi har fått ökande positiva svar mot förra mätningen (2021). Alla dessa svar ligger nu till grund för hur vi kommer arbeta med rutiner kring trygghet och trivsel kommande år.

En mer ingående sammanställning av hyresgästenkäten hittar du här.

mamma och son busar på en säng