Uppdatering om årets hyresförhandlingar

Årets hyresförhandling pågår och Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen har efter ett antal förhandlingsträffar inte lyckats komma överens på lokal nivå. Förhandlingen fortsätter nu via medling i Hyresmarknadskommittén. Fördröjningen innebär att kommande års hyreshöjning inte är med på hyresavin för januari. Vi fortsätter att uppdatera hemsidan med information om hyresförhandlingen och det är också där du kommer kunna läsa om vad resultatet för hyreshöjningen 2024 blir.

Här kan du läsa mer om hyresförhandlingen och resultatet av den årliga hyreshöjningen. 

Så här går hyresförhandlingen till:
Förhandlingen påbörjas normalt i oktober, då Bostadsbolaget kallar Hyresgästföreningen och lägger fram sitt yrkande om hyreshöjning och vilka faktorer som ligger bakom. Hyresgästföreningen kommer därefter med ett motbud som svar. Om parterna inte kommer överens lokalt, fortsätter förhandlingen med hjälp av medling i Hyresmarknadskommittén.

 

Kvinna sitter framför sin laptop och pratar i telefonen