Hyresförhandling 2024

 

Hyresförhandling avseende fordonsplatser med el

Årets hyresförhandling avseende garage med el och parkeringsplats med motorvärmare är klar. Höjningen för 2024 blir 50 kr per månad och gäller från 1 januari. Garage utan el och övriga parkeringsplatser berörs inte av hyreshöjningen.

Hyresförhandling avseende lägenheter

Under hösten 2023 påbörjade Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen hyresförhandlingarna för 2024. Eftersom parterna inte kom överens lokalt gick förhandlingarna vidare till Hyresmarknadskommittén och idag har Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen skrivit under beslutet.

Ökade driftkostnader och ökande räntekostnader påverkar Bostadsbolagets hela verksamhet och får effekt även på hyrorna.

Från och med 1 januari 2024 höjs hyrorna på lägenheter med varmhyra med 5,4 %. Det innebär att en snittlägenhet som är 67 kvadratmeter får en hyresökning med 350 kr per månad.

Lägenheter med kallhyra höjs med 5,2 % och lägenheter tillhörande nyproduktion med byggår från 2017 och framåt får en höjning på 3,3 %. Även här gäller höjningarna från 1 januari 2024.

För förråd och lokaler med förhandlingsklausul höjs hyran med 5,4 % från och med 1 januari 2024.

Vår ambition är alltid att hålla nere hyreshöjningen så mycket som det går, samtidigt har vi stora behov i verksamheten. Kan vi inte höja hyrorna så mycket som vi skulle behöva måste vi minska på något i verksamheten.

Eftersom hyreshöjningen sker retroaktivt från 1 januari 2024, kommer höjningen för januari, februari och mars läggas till på din nuvarande hyresavi under de tre kommande månaderna från och med april.

Så här går hyresförhandlingen till:
Förhandlingen påbörjas normalt i oktober, då Bostadsbolaget kallar Hyresgästföreningen och lägger fram sitt yrkande om hyreshöjning och vilka faktorer som ligger bakom. Hyresgästföreningen kommer därefter med ett motbud som svar. Om parterna inte kommer överens lokalt, fortsätter förhandlingen med hjälp av medling i Hyresmarknadskommittén.

Årlig hyreshöjning

Varför höjs hyran varje år?

Varje år förhandlar Bostadsbolaget i Mjölby med Hyresgästföreningen om nya hyror. Varför behöver hyran höjas varje år?

– Våra personalkostnader ökar, liksom taxorna för exempelvis el och vatten. Vi måste höja hyran för det som kostar oss mer. Dessutom har Bostadsbolaget en stor andel fastigheter som är närmare 50 år gamla. Det innebär att vi har omfattande kostnader för att underhålla de gamla husen, en stor post som ökar kraftigt när vi tittar framåt, förklarar vd Torbjörn Olsson.

 

Hellre förebygga än laga

Det viktiga är att fastigheterna är attraktiva och att hyresgästerna trivs, fortsätter han.

– Husen som byggdes på 1960-talet har åldrats. Slitna vattenledningar som går sönder kan bli ett stort problem för de hyresgäster som drabbas. Vattenskadorna kostar oss fem miljoner kronor varje år. Pengar som vi hellre skulle lägga på vårt förebyggande underhåll.

 

Lägre hyror än andra

Bostadsbolaget har en större andel gamla fastigheter än många andra bostadsbolag i allmännyttan*, och dessutom lägre hyror, betonar Torbjörn.

– Jämfört med andra allmännyttiga bolag ligger vi cirka 100 kronor lägre i hyra per kvadratmeter. Det motsvarar cirka 20 miljoner kronor per år för oss. Vi tänker inte höja hyran för att kompensera för det, men vi behöver höja hyran något mer varje år för att klara framtida underhåll.

 

*Allmännyttan är kommunala bostadsföretag över hela Sverige med uppgift att erbjuda goda hyresbostäder för alla – oavsett inkomst, ursprung, ålder och hushållstyp. Bostadsföretagen ska ta ett aktivt samhällsansvar och samtidigt bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer.

Mer information hittar du på sverigesallmannytta.se

bro över svartån
Byggställningar västra lundby