Årlig hyreshöjning

Hyresjustering 2022

Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen har kommit överens om nya hyror från och med 1 januari 2022. Hyreshöjningen behövs för ökade kostnader för drift såsom uppvärmning och el men även för fastighetsskatt. En stor del av höjningen går också till fortsatt fastighetsrenovering. Bostadsbolaget har ett äldre bestånd där 75 % av fastigheterna är 50 år och äldre.

Den 1 januari 2022 höjs hyrorna i lägenheter med varmhyra med 21,30 kr per kvadratmeter. Detta innebär en höjning med ca 115 kronor per månad för en lägenhet med på 65 kvadratmeter. För lägenheter med kallhyra blir hyreshöjningen 20,50 kronor per kvadratmeter. Detta motsvarar en höjning med ca 111 kronor per månad för en lägenhet på 65 kvadratmeter.

För våra nyaste byggnationer gäller följande: Statsrådet och Kungshöga Trygghetsboende får en höjning som motsvarar 2/3 av ordinarie höjning, dvs 14,2 kr/kvm och år. På Vifolka Trygghetsboende sker det en höjning med 1/3 av ordinarie hyra, det vill säga 7,1 kr/kvm och år.

För förråd och lokaler med förhandlingsklausul höjs hyran med 2 % från och med 1 januari 2022.

Hyrorna för garage och parkeringsplatser kommer inte att förändras.

För ytterligare frågor kontakta Jonas Haage, ekonomichef på Bostadsbolaget i Mjölby AB, telefon 0142-854 50

Mjölby 2021-12-02

Torbjörn Olsson
VD

bro över svartån

Varför höjs hyran varje år?

Varje år förhandlar Bostadsbolaget i Mjölby med Hyresgästföreningen om nya hyror. Varför behöver hyran höjas varje år?

– Våra personalkostnader ökar, liksom taxorna för exempelvis el och vatten. Vi måste höja hyran för det som kostar oss mer. Dessutom har Bostadsbolaget en stor andel fastigheter som är närmare 50 år gamla. Det innebär att vi har omfattande kostnader för att underhålla de gamla husen, en stor post som ökar kraftigt när vi tittar framåt, förklarar vd Torbjörn Olsson.

 

Hellre förebygga än laga

Det viktiga är att fastigheterna är attraktiva och att hyresgästerna trivs, fortsätter han.

– Husen som byggdes på 1960-talet har åldrats. Slitna vattenledningar som går sönder kan bli ett stort problem för de hyresgäster som drabbas. Vattenskadorna kostar oss fem miljoner kronor varje år. Pengar som vi hellre skulle lägga på vårt förebyggande underhåll.

 

Lägre hyror än andra

Bostadsbolaget har en större andel gamla fastigheter än många andra bostadsbolag i allmännyttan*, och dessutom lägre hyror, betonar Torbjörn.

– Jämfört med andra allmännyttiga bolag ligger vi cirka 100 kronor lägre i hyra per kvadratmeter. Det motsvarar cirka 20 miljoner kronor per år för oss. Vi tänker inte höja hyran för att kompensera för det, men vi behöver höja hyran något mer varje år för att klara framtida underhåll.

 

*Allmännyttan är kommunala bostadsföretag över hela Sverige med uppgift att erbjuda goda hyresbostäder för alla – oavsett inkomst, ursprung, ålder och hushållstyp. Bostadsföretagen ska ta ett aktivt samhällsansvar och samtidigt bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer. (sverigesallmannytta.se)

Byggställningar västra lundby