Hyresförhandling 2024

 

Hyresförhandling avseende fordonsplatser med el

Årets hyresförhandling avseende garage med el och parkeringsplats med motorvärmare är klar. Höjningen för 2024 blir 50 kr per månad och gäller från 1 januari. Garage utan el och övriga parkeringsplatser berörs inte av hyreshöjningen.

Hyresförhandling avseende lägenheter

Årets hyresförhandling pågår och Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen har efter ett antal förhandlingsträffar inte lyckats komma överens på lokal nivå. Förhandlingen fortsätter nu via medling i Hyresmarknadskommittén. Fördröjningen innebär att kommande års hyreshöjning inte är med på hyresavin för januari. Vi fortsätter att uppdatera hemsidan med information om hyresförhandlingen och det är också där du kommer kunna läsa om vad resultatet för hyreshöjningen 2024 blir.

Så här går hyresförhandlingen till:
Förhandlingen påbörjas normalt i oktober, då Bostadsbolaget kallar Hyresgästföreningen och lägger fram sitt yrkande om hyreshöjning och vilka faktorer som ligger bakom. Hyresgästföreningen kommer därefter med ett motbud som svar. Om parterna inte kommer överens lokalt, fortsätter förhandlingen med hjälp av medling i Hyresmarknadskommittén.

Årlig hyreshöjning

Varför höjs hyran varje år?

Varje år förhandlar Bostadsbolaget i Mjölby med Hyresgästföreningen om nya hyror. Varför behöver hyran höjas varje år?

– Våra personalkostnader ökar, liksom taxorna för exempelvis el och vatten. Vi måste höja hyran för det som kostar oss mer. Dessutom har Bostadsbolaget en stor andel fastigheter som är närmare 50 år gamla. Det innebär att vi har omfattande kostnader för att underhålla de gamla husen, en stor post som ökar kraftigt när vi tittar framåt, förklarar vd Torbjörn Olsson.

 

Hellre förebygga än laga

Det viktiga är att fastigheterna är attraktiva och att hyresgästerna trivs, fortsätter han.

– Husen som byggdes på 1960-talet har åldrats. Slitna vattenledningar som går sönder kan bli ett stort problem för de hyresgäster som drabbas. Vattenskadorna kostar oss fem miljoner kronor varje år. Pengar som vi hellre skulle lägga på vårt förebyggande underhåll.

 

Lägre hyror än andra

Bostadsbolaget har en större andel gamla fastigheter än många andra bostadsbolag i allmännyttan*, och dessutom lägre hyror, betonar Torbjörn.

– Jämfört med andra allmännyttiga bolag ligger vi cirka 100 kronor lägre i hyra per kvadratmeter. Det motsvarar cirka 20 miljoner kronor per år för oss. Vi tänker inte höja hyran för att kompensera för det, men vi behöver höja hyran något mer varje år för att klara framtida underhåll.

 

*Allmännyttan är kommunala bostadsföretag över hela Sverige med uppgift att erbjuda goda hyresbostäder för alla – oavsett inkomst, ursprung, ålder och hushållstyp. Bostadsföretagen ska ta ett aktivt samhällsansvar och samtidigt bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer.

Mer information hittar du på sverigesallmannytta.se

bro över svartån
Byggställningar västra lundby