Andrahandsuthyrning

Om du inte ska bo i din lägenhet under en viss tid kan du, med Bostadsbolagets medgivande, hyra ut den i andra hand. Exempel på giltiga skäl kan vara arbete eller studier på annan ort under begränsad tid, där tiden måste kunna styrkas med intyg. Kom ihåg att du är ansvarig för lägenheten även under den tid du fått medgivande att hyra ut den i andra hand. Normal handläggningstid är en månad. Hör av dig till Bobutiken i god tid innan du vill börja hyra ut din lägenhet, så vi kan hjälpa dig.

Du som hyr ut din lägenhet i andra hand utan lov riskerar att förlora den. Som andrahandshyresgäst är det viktigt att kontrollera att Bostadsbolaget har gett tillstånd för andrahandsuthyrningen. Det är även bra om du som andrahandshyresgäst finns registrerad i vår bostadskö. Vi beviljar andrahandsuthyrning under sex månader, med möjlig förlängning i ytterligare sex månader i särskilda fall. Skulle du vilja ansöka om förlängning måste du kontakta bobutiken igen för att få det beviljat. Andrahandshyresgästen har ingen rätt att ta över hyreskontraktet om du som förstahandshyresgäst inte tänker flytta tillbaka. Skulle du efter sex månader inte ha någon avsikt att flytta tillbaka till lägenheten så säger du upp den enligt ordinarie uppsägningstid.

När man hyr ut i andrahand är det viktigt att man skriver ett andrahandskontrakt mellan båda parter. Bostadsbolaget har inga andrahandskontrakt utan det får man själv ordna antingen via mall på internet eller genom att köpa i bokhandel. Andrahandsavtalet styr exempelvis hyrestid, uppsägningstid, hyra och andra hyresvillkor. Dock är det viktigt att komma ihåg att avtalet mellan förstahands- och andrahandshyresgäst enbart är giltigt om man fått andrahandsuthyrningen beviljad från Bostadsbolaget.

Att ansöka om andrahandsuthyrning

För att ansöka om andrahandsuthyrning fyller du i en blankett där det framgår vem du är, vilken lägenhet som det handlar om, varför du vill hyra ut din lägenhet samt vem du vill ska få hyra den i andrahand. Tillsammans med den här blanketten finns även en fullmakt som du fyller i där du anger vem vi kan kontakta gällande din lägenhet om vi inte skulle nå dig. Här rekommenderar vi att du väljer någon som står dig nära och som du litar på eftersom det är just en fullmakt. Tillsammans med både blanketten och fullmakten kompletterar du även din ansökan med det hyresavtal som du och andrahandshyresgästen har skrivit så att vi kan se vad ni har för hyresförhållande er emellan. När vi tagit emot ansökan om andrahandsuthyrningen har vi ca en månads handläggningstid för att fatta ett beslut om att antingen bevilja eller neka din förfrågan. Det är viktigt att komma ihåg att en andrahandsuthyrning alltid ska ha syftet att du som förstahandshyresgäst vill behålla din lägenhet och då ser detta som ett alternativ att inte behöva säga upp den för det tillfälliga skälet till andrahandsuthyrningen. Vi bedömer varje ansökan in individuellt.

Här hittar du vår blankett för andrahandsuthyrning.

Viktig information om andrahandsuthyrning

Du får inte hyra ut din lägenhet i andra hand utan Bostadsbolagets samtycke. Om du hyr ut din lägenhet i andra hand utan tillåtelse, riskerar du att omedelbart bli av med ditt hyreskontrakt. Enligt ny lag från 1 oktober 2019 har du som hyresgäst inte längre möjlighet att vidta rättelse, det vill säga sluta med en otillåten andrahandsuthyrning och på så sätt behålla din lägenhet utan om man hyr ut bostaden i andrahand utan Bostadsbolagets godkännande blir man direkt uppsagd från sitt nuvarande hyresavtal.

I en andrahandsuthyrning är det heller inte tillåtet att ta ut en högre hyra än vad du själv betalar. Förstahandshyran är alltså ett tak för andrahandshyran. Om du hyr ut din lägenhet fullt möblerad får du göra ett tillägg om högst 15 procent. Om el, bredband, tv-kanaler eller liknande ingår i hyran, får du bara ta betalt för dina egna kostnader. Du riskerar att förlora ditt hyreskontrakt med omedelbar verkan om du tar ut en för hög hyra.

Sedan den 1 oktober 2019 är det brottsligt att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan hyresvärdens samtycke, eller hyresnämndens tillstånd, och ta emot en hyra som inte är skälig, det vill säga för hög. Det är även brottsligt att förmedla, sälja och köpa hyreskontrakt. Straffet för att förmedla, sälja eller köpa hyreskontrakt är böter eller fängelse.

ung kvinna sitter och läser i ett bibliotek