Bostadsbolagets grundkrav

Grundkrav för att få hyra bostad hos Bostadsbolaget

Alla som uppfyller Bostadsbolagets uthyrningspolicy kan teckna hyresavtal och bli hyresgäst hos oss. Bostadsbolaget hyr ut lägenheter för permanent boende och det är den person som fått erbjudande om att tilldelas lägenheten som ska teckna avtalet, ha behov av och också bo i bostaden. Följande riktlinjer ska uppfyllas när en person beviljas kontrakt hos oss:

 • Du ska ha fyllt 18 år för att få teckna eget kontrakt.
 • Du ska kunna betala hyran med din inkomst.
 • Du får inte ha någon hyresskuld eller ha andra betalningsanmärkningar som kan vara relevanta för förmågan att betala hyran.
 • Borgensförbindelse kan krävas när det finns tveksamheter gällande betalningsförmåga och ordnad ekonomi. Vi gör en bedömning utifrån det enskilda fallet.
 • Du måste ha en gällande hemförsäkring från och med kontraktsstartdatum.
 • Antalet personer som ska bo i bostaden ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek. I en 1 rum och kök får det max bo 3 personer, i en 2 rum och kök max 4 personer, 3 rum och kök max 6 personer och i en 4 rum och kök max 8 personer.
 • Tidigare boenden ska vara störningsfria. Goda referenser från tidigare boende ska visas upp skriftligt på förfrågan. Det är upp till dig som sökande att ordna hyresreferens.

 

Om du inte uppfyller våra riktlinjer kan du inte få ett hyresavtal hos Bostadsbolaget.

Inkomst

Innan vi skriver kontrakt med en ny hyresgäst gör vi en inkomstprövning på dig som sökande. Det innebär att vi tar en kreditupplysning och om den behöver kompletteras med intyg eller ytterligare information är det ditt ansvar som sökande styrka din framtida inkomst. Med inkomst menar vi en försörjning som sträcker sig minst sex månader från kontraktsstart.

Godkända inkomster är:

 • Lön från tillsvidareanställning eller annan typ av anställning som visstidsanställning, vikariat, tillfälligt arbete, provanställning eller projektanställning som är minst sex månader.
 • A-kassa – Minst 180 dagar kvar att få ut a-kassa.
 • Aktivitetsersättning eller sjukersättning (förtidspension)
 • Pension eller äldreförsörjningsstöd.
 • Övriga ersättningar – Graviditetsersättning, sjukersättning, handikappersättning eller etableringsersättning.

 

Godtagbara bidrag är:

 • Bostadstillägg – För pensionärer.
 • Bostadsbidrag och underhållsstöd – För ensamstående föräldrar och ungdomar under 29 år.
 • Studielån och studiebidrag – För högskolestudenter.
 • Barnbidrag – För hemmavarande barn upp till 16 år.
 • Försörjningsstöd – Styrkt av Mjölby kommun.

 

Vi anser att du med din inkomst ska klara av att betala hyran. Vi följer Kronofogdens beslut om normalbelopp, det vill säga hur mycket du ska ha kvar av din inkomst när hyran är betald för att kunna täcka dina övriga levnadskostnader. Gällande nivåer finns på Kronofogdens hemsida.

Skulder och betalningsanmärkningar

För att få hyra bostad hos Bostadsbolaget måste alla eventuella hyresskulder vara reglerade och betalda, både till oss och andra hyresvärdar. Om du har skulder till Bostadsbolaget som inte är betalda är du spärrad och kan inte söka lägenhet förrän skulden är betald till oss. När du är skuldspärrad är dina poäng frysta, vilket innebär att du inte samlar nya poäng under tiden som spärren finns.

Om du som sökande eller blivande hyresgäst har flera övriga betalningsanmärkningar eller andra skulder som kan påverka din förmåga att betala hyran, gör bobutiken en bedömning utifrån det enskilda fallet. I dessa fall kan det bli aktuellt med en borgensförbindelse som kompletterar hyresavtalet.

Krav för intern omflyttning

Även om du flyttar inom Bostadsbolaget ställs krav på att hyresbetalningarna har skötts och att det inte finns några anmärkningar i övrigt på dig som hyresgäst. När vi tittar på detta kontrollerar vi hur du som hyresgäst har skött dig under de senaste tolv månaderna. Skuld eller anmärkningar kan alltså innebära att du inte blir godkänd för byte till den nya lägenheten som du sökt.

Störningar eller misskött relation till Bostadsbolaget

Om du har misskött din relation med Bostadsbolaget eller varit störande under det senaste året kan det innebära att du nekas byta lägenhet. Skulle du ha misskött din relation så pass att du blivit avhyst från Bostadsbolaget är du spärrad under två års tid innan du återigen kan stå i vår bostadskö. För att få chansen att hyra lägenhet hos oss på nytt måste alla eventuella skulder vara betalda. Vi vill vi även se referens från annan hyresvärd att du skött dig som hyresgäst för att beviljas hyra bostad hos oss igen.

Med misskött relation menar vi:

 • Olovlig andrahandsuthyrning
 • Allvarliga störningar mot andra hyresgäster
 • Vanvård av lägenhet
 • Hot eller våld mot Bostadsbolagets personal
 • Verkställd avhysning
 • Övergiven lägenhet
 • Osant intygande

 

En misskött relation kan även påverka sambo, make/make eller annan sammanboende som bott tillsammans med hyresgästen under hyrestiden då störningen eller situationen inträffat.

Två glada kvinnor