Direktbyte

När två hushåll byter bostad med varandra kallas det direktbyte. Det innebär att du byter bostad direkt med någon annan, utan att behöva tänka på hur lång kötid du har. Det är inget krav att den du byter bostad med ska vara hyresgäst hos Bostadsbolaget, men det måste alltid godkännas av oss. Blankett för ansökan om direktbyte finns att hämta i vår bobutik. Vill du hellre ha blanketten hemskickad ber vi dig ta kontakt med bobutiken. När du fyllt i blanketten lämnar du in den till oss i bobutiken. Kom ihåg att både du och den du ska byta med måste fylla i ansökan. För att vi ska kunna bevilja ett direktbyte ska ansökan lämnas till bobutiken minst en månad före önskat bytesdatum.

Båda parter måste vara godkända enligt de grundkrav som Bostadsbolaget har. För att vi ska godkänna ett direktbyte måste man också ha varit bosatt i nuvarande lägenhet och folkbokförd på adressen under minst ett års tid. Man måste också bosätta sig i den nya lägenheten man byter till för att bytet ska godkännas. Om du lämnar oriktiga uppgifter vid ansökan och bytet har blivit godkänt, kan hyresavtalet för lägenheten/lägenheterna sägas upp. Det är enbart bostaden som ingår i ett direktbyte, vilket innebär att exempelvis garage, parkeringsplats eller förråd inte följer med i själva bytet. När direktbytet blivit godkänt skriver vi nya hyreskontrakt och gör en avflyttningsbesiktning. I samband med bytet nollställs dina köpoäng och du spärras under sex månader från att söka ny bostad hos oss.

Blankett finns i bobutiken. Ring 0142-854 54 eller mejla bobutik@mjolbybostad.se för att få ett exemplar.

pappa och barn som cyklar