Tillgänglighetsförtur

Bostadsbolaget arbetar med förtur i undantagsfall. Efter en skriftlig ansökan kan viss förtur lämnas till våra befintliga hyresgäster. I de fall vi kan bevilja förtur handlar det om en tillgänglighetsförtur, det vill säga exempelvis när det finns behov av lägenhet med hiss eller på markplan.

närbildpå en kvinna som håller i en surfplatta