Uppsägning av lägenhet

Vill du säga upp din lägenhet måste du göra det skriftligen eller elektroniskt med hjälp av ditt bankid. Vi rekommenderar att du besöker bobutiken för att säga upp lägenheten eftersom vi i samband med uppsägningen vill boka en besiktning av din lägenhet och också bestämma hur vi gör med visning av lägenheten. Som avflyttande hyresgäst har du ett ansvar för att vara behjälplig med visningen av din lägenhet och vanligtvis är det du själv som visar den för de intressenter som sökt och har tillräckligt med poäng för att få erbjudande på lägenheten. Uppsägningstiden för din lägenhet är tre hela månader och inleds vid månadsskiftet efter att uppsägningen har kommit in till oss. Om du exempelvis säger upp din lägenhet den 15 april räknas uppsägningen från 1 maj. Om du flyttar inom Bostadsbolaget eller till vård-, service- eller äldreboende har du två uppsägningsmånader.

Uppsägning vid dödsfall

Uppsägningstiden vid dödsfall är en månad, förutsatt att lägenheten sägs upp inom en månad efter att personen avlidit. Vid ett dödsfall är det någon av de närmaste anhöriga som kan säga upp. För att få säga upp lägenheten ska även ett dödsfallsintyg visas upp, antingen det som man får från Skatteverket eller ett intyg från begravningsbyrån. Kontakta vår bobutik för att få tillgång till en blankett för uppsägning som dödsboet kan fylla i.

liten pojke som cyklar iväg tillsammans med en förälder