Uthyrningsprocess

Publicering av lediga lägenheter

Alla våra lediga bostäder förmedlas via Mina sidor. När vi får in en ledig lägenhet publiceras den på hemsidan oavsett veckodag, men vanligtvis vardagar. Vi har två sätt att förmedla lägenheter på, det ena kallar vi Bostad och det andra Bostad Direkt.

  • Bostad: Här tar vi hänsyn till de som står i kö och därmed har köpoäng. Lägenheterna på Bostad presenteras i ca fem dagar. Efter anmälningstidens slut kommer de fem personer som har flest poäng att erbjudas visning av lägenhet. Det är köpoängen som styr vilken plats man får på den specifika lägenheten. Det innebär alltså att den som har högst poäng är först och aktuell för lägenheten, förutsatt att personen uppfyller de riktlinjer vi har för vår uthyrning. De allra flesta av våra lediga lägenheter hyrs ut efter just köpoäng och har marknadsplats Bostad.
  • Bostad direkt: När lägenheter hyrs ut via Bostad direkt går vi inte efter köpoäng utan här är det först till kvarn som gäller. Den som gör intresseanmälan först är också först på lägenheten. Om personen som är först är godkänd enligt våra grundkrav kontaktar vi personen och erbjuder visning. Lägenheter som släpps på marknadsplats Bostad direkt publiceras alltid vardagar kl. 10.00 och finns öppna för intresseanmälan under den dagen då lägenheten släpps.

 

Intresseanmälan

De lägenheter som finns publicerade på Mina sidor är öppna för intresseanmälan under ca 5 dagar. Du kan högst göra intresseanmälan på tre lägenheter samtidigt, vilket innebär att du måste tacka nej eller ta bort en intresseanmälan om du hittar en ny fjärde lägenhet som du känner är mer passande för dig. Så fort en lägenhet har övergått i visningsperiod räknas den inte längre som en intresseanmälan utan du kan återigen söka bland våra lediga bostäder. Kom ihåg att du måste ha en registrerad intresseanmälan för att få titta på lägenheten, det vill säga vi visar inte våra lediga lägenheter förrän intresseperioden har passerat och dina köpoäng är tillräckligt höga för ett visningserbjudande på den.

Visningsperiod

När intresseperioden har tagit slut börjar visningsperioden av lägenheten och det är då de fem med högst köpoäng av de som gjort intresseanmälan som får ett erbjudande om visning. Detta skickas ut via e-post och som ett meddelande på Mina sidor. Får du ett visningserbjudande innebär det alltså att du är en av fem personer som nu har ca en fem dagar på er att titta på lägenheten. Informationen om visning skickas ut automatiskt vilket betyder att du kan titta på lägenheten innan vi hunnit kontrollera om du som sökande är godkänd eller inte enligt våra grundkrav.

Visningsuppgifterna finns på Mina sidor under Mitt sökande och vanligtvis är det personen som ska flytta från lägenheten som också visar den. Det är ditt ansvar som sökande att ta kontakt med den person som visar lägenheten och boka en visningstid men den befintliga hyresgästen måste vara behjälplig med att visa lägenheten. I vissa fall visas lägenheten av bobutiken och då sker visningen gemensamt med de andra som också fått erbjudande om visning. Vilket datum och vilken visningstid som gäller framgår tydligt i informationen på Mina sidor.

I visningsinformationen står det när du senast måste ha tittat på lägenheten. När det datumet passerar får du en fråga om du fortfarande är intresserad eller inte av lägenheten. Detta svar måste du ge oss inom två dagar för att gå vidare i uthyrningsprocessen. Du svarar via Mina sidor eller genom att kontakta bobutiken. Om du blir erbjuden visning av lägenheter men inte svarar alls sammanlagt tre gånger under ett år spärras du i 30 dagar från att söka lägenhet. Spärren sköts automatiskt av uthyrningssystemet och kan inte påverkas av vår personal i bobutiken.

Du får högst ha tre erbjudanden samtidigt. Når du maxgränsen på tre erbjudanden skickar vi inte fler erbjudanden, vilket betyder att du måste tacka nej till något för att kunna få fler. Detta innebär alltså att du som sökande måste vara uppmärksam på att du verkligen är intresserad av de lägenheter som du söker för att kunna få erbjudanden på de lägenheter som passar dig.

Tilldelning av lägenhet

Om du fortfarande är intresserad av lägenheten som du gjort intresseanmälan för och tittat på går du vidare till nästa steg. Det steget innebär att du fyller i dina uppgifter. Det som vi önskar svar på är vilken typ av inkomst du har, var du bor idag samt hur många som finns i ditt hushåll. Dessa uppgifter ska fyllas i inom en dag efter sista svarsdag för frågan om du fortfarande är intresserad av lägenheten. När uppgifterna är ifyllda tittar bobutiken på dina ifyllda uppgifter och om dessa godkänns går processen vidare till en kreditkontroll. Den som har högst köpoäng och som uppfyller Bostadsbolagets grundkrav för att få hyra bostad tilldelas därefter lägenheten. När du skriver kontrakt på en lägenhet nollställs dina poäng och nytt startdatum för köpoängen blir istället inflyttningsdatumet för den nya lägenheten. Skulle den som är först istället välja att tacka nej går vi vidare på listan till den som är näst på tur. Om alla fem tackar nej erbjuds de nästkommande fem på listan över intresseanmälningar visning av lägenheten.

När vi tilldelar lägenheter kontaktar vi, vanligtvis via mejl, den person som står för ansökan och erbjuder tid för kontraktsskrivning. Du som sökande har ansvar för att dina kontaktuppgifter stämmer och skulle vi inte få kontakt med dig via de uppgifter du själv fyllt i enligt din sökprofil kontaktar Bostadsbolaget istället nästa person i kön.

Hyresavtalet skrivs alltid under skriftligen. Detta görs antingen av båda parter på utskrivna exemplar eller digitalt med BankID eller en signeringslänk på Mina sidor. När du tilldelats en lägenhet blir du spärrad under sex månader från att söka ny bostad hos oss men spärren påverkar inte köpoängen utan startdatum för köpoängen räknas ändå från kontraktsstart.

När du flyttar in i lägenheten som du skrivit kontrakt på ska du också skriva dig på adressen. Enligt folkbokföringslagen måste du vara folkbokförd där du bor. Sedan den 1 juli 2018 är det brottsligt att lämna oriktiga uppgifter eller att inte anmäla ändrade folkbokföringsuppgifter till Skatteverket när man flyttar. Straffet är böter eller fängelse. Bostadsbolaget kontrollerar alltid att man som inflyttande hyresgäst skriver sig och bor i den lägenheten man hyr.

Uthyrning av trygghetsboende

Står du i vår trygghetsboendekö får du ett mejl av oss när vi har något ledigt som passar det du söker, förutsatt att du registrerat dina önskemål under Bevakningar på Mina sidor. Den lediga trygghetslägenheten finns öppen för intresseanmälan under ca 10 dagar och om du är intresserad kan du lämna din intresseanmälan via Mina sidor eller genom kontakt med bobutiken. När intresseperioden är slut erbjuds den med högst köpoäng visning av lägenheten. Vi tilldelar våra trygghetslägenheter efter köpoäng, precis som vi gör med våra övriga lägenheter.

två unga människor tittar på en laptop