Avbetalningsplan för hyra och faktura

Som hyresgäst hos Bostadsbolaget kan du få anstånd med din hyra eller faktura, om särskilda skäl föreligger. För att anstånd med hyra ska beviljas ska följande förutsättningar vara uppfyllda:

  • De särskilda skälen ska bestå av att en händelse har inträffat som har en reell inverkan på personens/familjens ekonomi. Exempel på sådan händelse är: arbetslöshet, skilsmässa, allvarlig sjukdom eller försenad ersättningsutbetalning.
  • Hyresgästen ska ha hört av sig till oss för att diskutera en eventuell lösning innan hyrans sista betalningsdag har infallit.
  • Avbetalningsplan kan endast beviljas vid enstaka tillfällen, vilket vi har definierat som en gång per kalenderår.
  • Det ska finnas ett gällande hyreskontrakt under tiden som avbetalningsplanen pågår.

En avbetalningsplan innebär att hyran får delas upp i två alternativt tre delar där den första delen ska betalas inom ordinarie förfallotid och resterande del/delar betalas senast i slutet av efterkommande månader. Om inte överenskommelsen följs skickas ärendet till inkassobolaget och följer den rutinen. Överenskommelsen anses inte heller ha följts om betalning efterföljande månader inte sker i tid.

För att anstånd med faktura ska beviljas ska följande förutsättningar var uppfyllda:

  • De särskilda skälen ska bestå av att en händelse har inträffat som har en reell inverkan på personens/familjens ekonomi. Exempel på sådan händelse är: arbetslöshet, skilsmässa, allvarlig sjukdom eller försenad ersättningsutbetalning.
  • Hyresgästen ska ha hört av sig till oss för att diskutera en eventuell lösning innan fakturans sista betalningsdag har infallit.
  • Avbetalningsplan kan endast beviljas vid enstaka tillfällen, vilket vi har definierat som en gång per kalenderår.
  • Det ska finnas ett gällande hyreskontrakt under tiden som avbetalningsplanen pågår.
  • Orsaken till kostnaden ska kunna härröras till låg grad av vårdslöshet eller otrygghet.
  • Det ska finnas ett fortsatt förtroende för hyresgästen så att vi i vår bedömning anser det tryggt att ha kvar personen som hyresgäst.

En avbetalningsplan innebär att fakturaskulden får delas upp i maximalt fem delar där den första delen ska betalas inom ordinarie förfallotid och resterande del/delar betalas med en månads intervall. Om inte överenskommelsen följs skickas ärendet till inkassobolaget och följer den rutinen.