Borgensförbindelse

Om man inte uppfyller kraven i vår uthyrningspolicy avseende inkomst och skulder kan det bli aktuellt att skaffa en borgensman för att få ett hyreskontrakt. Borgensmannen måste då ha en godkänd UC enligt vår uthyrningspolicy.

Borgensmannen förbinder sig, i första hand i två år att kunna hjälpa hyresgästen att betala hyra och andra eventuella uppkomna kostnader som kan uppstå, ifall hyresgästen inte själv kan. Borgensmannen ansvarar själv för att säga upp sitt borgensåtagande som annars löper på tills det sägs upp eller hyresavtalet avslutas.

Borgensåtagandet ska sägas upp skriftligt och avslutas vid det månadsskifte som infaller nio månader efter att vi mottagit uppsägningen.