Resultat och exempel på åtgärder

Resultat

Vårt arbete med att klara av våra uppsatta mål är i full gång och siffrorna pekar på rätt håll. Vi har gjort många strategiska åtgärder som gett resultat. Med 2020 års arbete har vi kommit långt och åtgärdernas effekt syns tydligare. Det vi exempelvis kan se är att Bostadsbolaget totalt har minskat den specifika energianvändningen 2020 med 6 procent jämfört med 2007. Minskningen för den specifika elanvändningen är 20,7 procent och minskningen för den specifika fjärrvärmeanvändningen är 3,5 procent.

Exempel på energi- och klimatåtgärder 2020

 • Uppdelning av värmesystem, från en stor central till fem fjärrvärmecentraler, Prästgårdsliden.
  Byte av gamla ineffektiva ventilationsaggregat på Tunet, även för att säkerställa rätt luftmängd i lägenheterna. Påbörjad 2020.
 • Byte av ventilationsaggregat Olofstorp, Mantorp, har pågått under 2019-2020, färdigställs under 2021.
 • Energiutredningar på flertalet områden (Prästgårdsliden, Östra Lundby, Västra Lundby, Rosenlund) för att hitta bra saker att åtgärda energimässigt.
 • Generationsskifte för styr- och reglersystem för fastighetsdriften, pågått sedan 2017, färdigställt under 2020. Skapar bra förutsättningar för energieffektiv drift.
 • Flertalet remdrivna fläktar bytta till direktdrivna. För bättre verkningsgrad på fläktarna, mer nytta av varje kilowattimme el och mindre underhåll.
 • Solcellspaneler på taket till Vifolka trygghetsboende, i samband med nyproduktion i Mantorp.
 • Konvertering från el till fjärrvärme i gymhuset, Mantorp.
 • Projekt med strålsamlare som sparar vatten på Prästgårdsliden i Mjölby och Trojenborg i Skänninge.
 • Byte av gamla torkskåp mot nya energisnåla skåp som avfuktar tvätten istället för att blåsa ut varmluft.
 • Skapat publika laddplatser för elbil både i Mjölby och Mantorp.
 • Bytt ut ljusarmaturer i trapphus, källare och vindar till LED med rörelsesensorer.
 • Byggt om återvinningsrum på Magasinsvägen, Lilla Vallgatan och Prästgårdsliden för att förenkla källsortering för våra hyresgäster.
 • Informerat om hur våra hyresgäster kan hjälpa oss att minska våra utsläpp genom flertalet artiklar i vår hyresgästtidning På Tapeten.
Bostadsbolagets tekniska chef Erik Falkenäng arbetandes i ett av Bostadsbolagets teknikutrymmen..