Riktlinjer för sponsring

Det här är Bostadsbolagets riktlinjer för sponsring. Med den vill vi förtydliga vad Bostadsbolaget sponsrar och hur man går tillväga för att få bidrag.

Syfte

I första hand är vi intresserade av samarbeten som stödjer barn och ungdomar i Mjölby kommun. Det kan vara enskilda aktiviteter inom kultur och idrott eller andra samhällsaktiviteter som främjar integration och jämställdhet samt bidrar till kommunens tillväxtvision genom att göra Mjölby till en mer attraktiv kommun att bo i. För Bostadsbolaget är det viktigt att vårda vårt varumärke. Därför väljer vi aktiviteter och föreningar som står för värderingar vi kan dela.

Strategi

Utgångspunkten för att vi sponsrar någonting är att aktiviteterna, organisationerna eller föreningarna har en lokal koppling till Mjölby kommun. Mervärden ska skapas för de som bor hos Bostadsbolaget. All sponsring ska integreras och samordnas med övriga kommunikations- och marknadsaktiviteter. Samarbetet ska förstärka bilden av Bostadsbolaget som aktiv och attraktiv.

Bostadsbolaget arbetar med sponsring i tre olika nivåer

  • Nivå 1 – Bostadsbolaget sponsrar med max 3.000 kr för ett specifikt event, en aktivitet eller en bestämd tidsperiod. I utbyte vill vi att Bostadsbolagets logga finns med på föreningens hemsida, kundtidning eller dylikt. Bostadsbolaget vill även få tillgång till den sponsrade föreningens logga för att använda på hemsidan.
  • Nivå 2 – Bostadsbolaget sponsrar med max 5.000 kr för ett specifikt event, en aktivitet eller en bestämd tidsperiod. Den sponsrade föreningen ställer upp och medverkar på Bostadsbolagets dag (vårt årliga event som genomförs en lördag i augusti varje år). Bostadsbolagets logga ska finnas med på föreningens hemsida, kundtidning eller dylikt. Bostadsbolaget vill även få tillgång till den sponsrade föreningens logga för att använda på hemsidan
  • Nivå 3 – Bostadsbolaget sponsrar med över 5.000 kr för ett specifikt event, en aktivitet eller en bestämd tidsperiod. Den sponsrade föreningen ordnar själva någon passade aktivitet för våra hyresgäster. Exempelvis att man visar upp sig och har ”prova-på” event på våra olika bostadsområden eller bjuder in till ”fri tillgång” av bana eller liknande. Bostadsbolagets logga ska finnas med på föreningens hemsida, kundtidning eller dylikt. Bostadsbolaget vill även få tillgång till den sponsrade föreningens logga för att använda på hemsidan

Sponsoransökan.

fotbollsspelande barn på en bänk